Trwa ładowanie...

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q12019Q42019Q32019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów217 374358 382426 970426 918
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-25 252-204 667-45 455-17 595
Zysk (strata) brutto-34 194-212 543-55 823-22 549
Zysk (strata) netto-28 954-203 928-45 755-20 260
Przepływy netto-49 98664 8005 838-13 060
Przepływy netto z działalności operacyjnej-105 926-37 469-2 065-16 856
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 0698 017-1 566-2 241
Przepływy netto z działalności finansowej60 00994 2529 4696 037
Aktywa razem1 475 2441 484 3201 739 2341 662 274
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 065 5451 058 8361 161 5201 048 269
Zobowiązania długoterminowe246 401232 816117 244100 712
Zobowiązania krótkoterminowe819 144826 0201 044 276909 401
Kapitał własny404 388420 243567 426605 132
Kapitał zakładowy69 16169 16141 12041 120
Liczba akcji (tys. szt.)86 450,9886 450,9851 399,5551 399,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,684,8611,0411,77
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,34-2,36-0,89-0,39
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 440 7741 560 6481 374 2911 381 173
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-288 390-117 09238 11873 792
Zysk (strata) brutto-313 369-127 40433 12767 331
Zysk (strata) netto-285 430-111 00631 42954 685
Przepływy netto-9 2147 121-34 188-104 957
Przepływy netto z działalności operacyjnej-190 108-34 71556 881-39 418
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej4 601-31 699-38 395-30 967
Przepływy netto z działalności finansowej176 29373 535-52 674-34 572
Aktywa razem1 484 3201 542 9361 442 2801 396 733
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 058 836888 556680 246620 766
Zobowiązania długoterminowe232 81693 112116 953153 550
Zobowiązania krótkoterminowe826 020757 542563 293467 216
Kapitał własny420 243645 539756 979771 137
Kapitał zakładowy69 16141 12041 12041 120
Liczba akcji (tys. szt.)86 450,9851 399,5551 399,5551 399,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,8612,5614,7315,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-3,30-2,160,611,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport