Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-03-25
ZMT Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o limit wierzytelności.
0,95
0,00
2020-02-17
ZMT Informacja o przedłużeniu umowy o linię wieloproduktową.
1,09
+0,92
2020-01-30
ZMT Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
1,15
0,00
2019-11-29
ZMT Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.
0,85
0,00
2019-11-12
ZMT QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,81
0,00
2019-11-07
ZMT Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego.
0,90
-6,15
2019-10-22
ZMT Informacja o przedłużeniu umowy o linię kredytową.
0,89
0,00
2019-09-23
ZMT PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,90
-0,56
2019-07-11
ZMT Informacja o zmianie adresu strony internetowej Emitenta
0,97
0,00
2019-06-27
ZMT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku.
0,89
0,00
2019-06-27
ZMT Powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję.
0,89
0,00
2019-06-27
ZMT Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A.
0,89
0,00
2019-05-31
ZMT Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku.
0,88
0,00
2019-05-31
ZMT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
0,88
0,00
2019-05-27
ZMT QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,88
0,00
2019-05-07
ZMT Informacja o zmianach w zarządzie Emitenta.
0,85
+5,88
2019-04-29
ZMT RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
0,92
0,00
2019-04-29
ZMT R /: formularz raportu rocznego
0,92
0,00
2019-01-30
ZMT Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
0,76
0,00
2018-12-11
ZMT Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
0,70
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 11
  • Następna strona