Trwa ładowanie...
bDJBNFkl

Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-11-30
ABC QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,43
0,00
2019-11-29
ABC Uchwała GPW o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu giełdowego
1,43
0,00
2019-11-25
ABC Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 r.
1,43
0,00
2019-11-25
ABC Otrzymanie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o umorzeniu postępowania w sprawie z powództwa Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”
1,43
0,00
2019-11-21
ABC Złożenie pisma do GPW ws. wykluczenia akcji Spółki z obrotu giełdowego oraz wniosku do KDPW o rozwiązanie umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych
1,43
0,00
2019-11-19
ABC Powzięcie wiadomości o udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dematerializację akcji Spółki
1,43
0,00
2019-10-22
ABC Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 października 2019 r.
1,43
0,00
2019-10-22
ABC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 października 2019 r.
1,43
0,00
2019-10-18
ABC Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
1,43
0,00
2019-10-18
ABC Informacja o transakcji nabycia akcji VICIS New Investments S.A. przez MCI Venture Projects sp. z.o.o. VI S.K.A.
1,43
0,00
2019-10-16
ABC Rejestracja akcji własnych na rachunku papierów wartościowych Spółki
1,43
0,00
2019-10-15
ABC Zawarcie umowy nabycia akcji własnych
1,43
0,00
2019-10-15
ABC Korekta raportu 71/2019 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 września 2019 r.
1,43
0,00
2019-10-08
ABC Korekta raportu 78/2019 - Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 4.10.2019 r.
1,43
0,00
2019-10-04
ABC Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 04 października 2019 roku
1,43
0,00
2019-10-04
ABC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04 października 2019 roku
1,43
0,00
2019-09-30
ABC PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
1,43
0,00
2019-09-19
ABC Wpis zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych Spółki
1,43
0,00
2019-09-12
ABC Pismo Audytora w związku z rozwiązaniem umowy z podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
1,43
0,00
2019-09-11
ABC Wybór podmiotu do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki i zawarcie z nim umowy
1,43
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 47
  • Następna strona
bDJBNFkT