Trwa ładowanie...
bDXWxFZx

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-10-17
ATM Korekta Raportu Bieżącego nr 43/2020 ATM S.A.
12,10
2020-10-17
ATM Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia udziałów w kapitale zakładowym akcjonariusza większościowego ATM S.A. oraz akcji w kapitale zakładowym ATM S.A.
12,10
2020-10-14
ATM Drugie wezwanie ATM S.A do złożenia dokumentów akcji oraz dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
12,10
0,00
2020-10-14
ATM Podjęcie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki ATM S.A.
12,10
0,00
2020-10-08
ATM Skierowanie do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prośby o podjęcie działań niezbędnych do wycofania akcji ATM S.A. z obrotu na rynku regulowanym
12,10
0,00
2020-09-30
ATM Podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji ATM S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
12,10
0,00
2020-09-29
ATM Pierwsze wezwanie ATM S.A do złożenia dokumentów akcji oraz dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
12,10
0,00
2020-09-28
ATM P /: formularz raportu półrocznego
12,10
0,00
2020-09-25
ATM Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku
12,10
0,00
2020-09-10
ATM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
12,10
0,00
2020-09-10
ATM Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
12,10
0,00
2020-09-09
ATM Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
12,10
0,00
2020-09-01
ATM Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
12,10
0,00
2020-08-31
ATM Informacja o transakcji wykonanej przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
12,10
0,00
2020-08-31
ATM Zmiana w Zarządzie ATM S.A.
12,10
0,00
2020-08-31
ATM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
12,10
0,00
2020-08-31
ATM Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
12,10
0,00
2020-08-24
ATM Szacunkowe wyniki finansowe ATM S.A. za I półrocze 2020 roku
12,10
0,00
2020-08-11
ATM Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji ATM S.A. z obrotu na rynku regulowanym
12,10
0,00
2020-08-10
ATM Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
12,10
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 50
  • Następna strona
bDXWxGaf