Trwa ładowanie...
bEgJStKd

Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-11-08
IPX Uchwała Zarządu GPW w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji Spółki
4,22
0,00
2019-11-05
IPX Powzięcie informacji o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
4,22
0,00
2019-10-16
IPX Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku.
4,22
0,00
2019-09-13
IPX Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji.
4,22
0,00
2019-09-12
IPX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
4,22
0,00
2019-08-29
IPX Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. odbytym bez formalnego zwołania
4,22
0,00
2019-08-29
IPX Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. w dniu 29 sierpnia 2019 r.
4,22
0,00
2019-08-29
IPX Powierzenie dotychczasowemu Członkowi Zarządu Spółki Impexmetal S.A. funkcji Wiceprezesa Zarządu
4,22
0,00
2019-08-12
IPX Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.
4,22
0,00
2019-08-12
IPX Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Impexmetal S.A. wynikającą z rozliczenia akcji nabytych w drodze przymusowego wykupu akcji Impexmetal S.A.
4,22
0,00
2019-08-09
IPX Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
4,22
0,00
2019-08-09
IPX Rozliczenie przymusowego wykupu akcji spółki Impexmetal S.A.
4,22
0,00
2019-08-06
IPX Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji spółki Impexmetal S.A.
4,22
0,00
2019-08-05
IPX Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
4,23
0,00
2019-07-29
IPX Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
4,23
0,00
2019-07-17
IPX Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Impexmetal S.A. w drodze przymusowego wykupu
4,22
0,00
2019-07-16
IPX Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019
4,22
0,00
2019-07-16
IPX Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.
4,22
0,00
2019-07-16
IPX Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Impexmetal S.A. wynikającą z rozliczenia wezwania na sprzedaż akcji Impexmetal S.A.
4,22
0,00
2019-07-11
IPX Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A.
4,22
-0,24
  • Poprzednia strona
  • z 98
  • Następna strona
bEgJStKL