Trwa ładowanie...
bDSDRKeZ

Notowania

PartnerBud SA w upadłości (AWB)

DataTytułKursZmiana
2021-04-07
AWB Wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Emitenta z dniem 11.04.2021 r.
0,95
0,00
2021-04-01
AWB Zawarcie umowy sprzedaży akcji Instal-Lublin S.A.
0,95
0,00
2021-03-02
AWB Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji PartnerBud S.A. w upadłości
0,95
0,00
2021-02-19
AWB Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu przez akcjonariusza większościowego Spółki
0,95
0,00
2021-02-12
AWB Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach realizacji Pakietu Robót nr 5/D3 - Wykonanie robót instalacyjnych i mechanicznych
0,95
0,00
2021-02-02
AWB Wybór oferty na sprzedaż akcji Instal-Lublin S.A.
0,95
0,00
2021-01-15
AWB Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
0,95
0,00
2020-12-28
AWB Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 28.12.2020 r.
0,95
0,00
2020-12-28
AWB Uzupełniające oświadczenie Pana Andrzeja Wuczyńskiego w sprawie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki PartnerBud S.A. w upadłości
0,95
0,00
2020-12-23
AWB Publikacja ogłoszeń o sprzedaży akcji Instal-Lublin S.A. wraz z wyznaczeniem terminu składania ofert w wykonaniu postanowienia Sędzi – Komisarz z dnia 15.12.2020 r.
0,95
0,00
2020-12-23
AWB Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PartnerBud S.A. w upadłości w dniu 21.12.2020 r.
0,95
0,00
2020-12-23
AWB Uchwały podjęte w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud S.A. w upadłości w dniu 21.12.2020 r.
0,95
0,00
2020-12-21
AWB Korekta raportu ESPI nr 49/2020
0,95
0,00
2020-12-18
AWB Zgoda na sprzedaż z wolnej ręki akcji w kapitale zakładowym Instal-Lublin S.A.
0,95
0,00
2020-12-10
AWB Rezygnacja Pana Artura Olejnika oraz Pani Katarzyny Kuleszy z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz Komitecie Audytu spółki PartnerBud S.A. w upadłości
0,95
0,00
2020-12-08
AWB Rezygnacja Pana Wiesława Cholewy z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki PartnerBud S.A. w upadłości
0,95
0,00
2020-11-30
AWB Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych/drogowych z Budimex S.A.
0,95
0,00
2020-11-27
AWB Przyczyny braku publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 r
0,95
0,00
2020-11-27
AWB Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji PartnerBud S.A. w upadłości
0,95
0,00
2020-11-21
AWB Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud S.A. w upadłości
0,95
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 79
  • Następna strona
bDSDRKfH