Trwa ładowanie...
bEaeqBTp

Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-07-30
QMK Otrzymanie informacji o dniu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości
0,04
-21,05
2019-06-12
QMK Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce (VALUE FIZ)
0,05
+0,20
2019-05-29
QMK QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,04
-2,50
2019-04-29
QMK RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
0,09
0,00
2019-04-29
QMK R /: formularz raportu rocznego
0,09
0,00
2019-04-23
QMK Ustanowienie kuratora dla Emitenta
0,08
0,00
2019-04-08
QMK Wybór firmy audytorskiej
0,09
-17,65
2019-04-03
QMK Zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego i odwołanie oferty przez IT WORKS S.A.
0,13
-4,80
2019-04-01
QMK Rezygnacja Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Emitenta
0,13
0,00
2019-03-29
QMK Naliczenie kar umownych przez Urząd Miasta Gdyni
0,14
0,00
2019-03-28
QMK Wniosek Zarządu Emitenta o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego
0,15
0,00
2019-03-20
QMK Kary umowne
0,20
-1,01
2019-03-16
QMK Naliczenie kar umownych przez Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
0,20
0,00
2019-03-15
QMK Prawomocność postanowienia o ogłoszeniu upadłości Qumak S.A.
0,20
+3,55
2019-03-14
QMK Otrzymanie oświadczenia o potrąceniu od Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji
0,20
0,00
2019-03-13
QMK Kary umowne oraz oferta nabycia udziałów
0,20
+1,54
2019-03-12
QMK Raport bieżący nr 12/2019 – wniosek Syndyka o uznanie za bezskuteczne czynności Emitenta ze spółką zależną
0,20
-1,52
2019-02-19
QMK Otrzymanie not obciążeniowych i kar umownych od Gminy Lublin
0,14
-7,14
2019-02-05
QMK Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Qumak S.A.
0,17
+29,41
2019-01-31
QMK Zmiana adresu siedziby Qumak S.A.
0,17
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 58
  • Następna strona
bEaeqBTX