Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2022-01-31
RDL Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
2,19
0,00
2022-01-31
RDL Umowa zmieniająca do umowy znaczącej
2,19
0,00
2022-01-26
RDL Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
3,00
0,00
2022-01-24
RDL Otrzymanie zgody banku na podjęcie czynności związanych z zakończeniem działalności zakładu produkcyjnego w Ciechowie
3,00
0,00
2022-01-21
RDL Oferta na zakup składników majątku zamkniętego zakładu produkcyjnego Spółki w Ostrowie Wielkopolskim
3,02
-0,33
2022-01-20
RDL Podjęcie decyzji o zakończeniu działalności zakładu produkcyjnego w Ciechowie
3,02
0,00
2022-01-19
RDL Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o podjęcie czynności związanych z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
3,00
+2,33
2022-01-18
RDL Rejestracja zmian statutu Spółki
3,01
-0,33
2022-01-14
RDL Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3,14
-4,14
2021-12-08
RDL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 8 grudnia 2021 roku
3,01
+1,66
2021-12-08
RDL Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. w dniu 8 grudnia 2021 roku
3,01
+1,66
2021-11-11
RDL Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
3,02
0,00
2021-11-10
RDL Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
3,00
+0,67
2021-11-05
RDL Powierzeniu obowiązków Prezesa Zarządu Członkowi Zarządu Spółki
3,01
+0,33
2021-11-05
RDL Odwołanie Prezesa Zarządu
3,01
+0,33
2021-10-29
RDL Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy
3,05
0,00
2021-10-28
RDL Q 3/2021: formularz raportu kwartalnego
3,06
-0,33
2021-10-28
RDL Powołanie Członka Zarządu Spółki
3,06
-1,63
2021-10-21
RDL Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Radpol S.A.
3,02
0,00
2021-10-15
RDL Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Radpol S.A. powyżej progu 90%
2,81
+6,76
  • Poprzednia strona
  • z 49
  • Następna strona