Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Tauron Polska Energia ma umowę o wspołpracy ze spółką EDPR i Engie

0
Podziel się:

Tauron Polska Energia podpisała umowę o współpracy z OW Offshore S.L. z siedzibą w Hiszpanii dotyczącą rozwijania projektów budowy morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim, podała spółka. Spółka OW Offshore to spółka joint venture, w której po 50-proc. udziałów posiadają EDP Renovaveis z siedzibą w Lizbonie oraz Engie z siedzibą w Paryżu, podano także. 

Tauron Polska Energia ma umowę o wspołpracy ze spółką EDPR i Engie
bEDiPKYB

"Umowa została zawarta po trwających kilka miesięcy negocjacjach, w wyniku których zostały uzgodnione następujące rozwiązania, które uwzględniono w umowie:

1. Intencją emitenta jest nabycie 50% udziałów w spółkach, których jedynym właścicielem jest OW. Umowa dotyczy projektów, które nie posiadają pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej wydawanego przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z tym, że OW jest jedynym wnioskodawcą o pozwolenia dla obszarów, na których planowana jest realizacja projektów, o których mowa powyżej.

2. Intencją OW jest nabycie 50% udziałów w spółkach celowych, do których grupa emitenta, po uzyskaniu pozwoleń, wniesie projekty budowy morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Na dzień zawarcia umowy grupa emitenta nie posiada pozwoleń, z tym że wystąpiła z odpowiednimi wnioskami w celu uzyskania pozwoleń w trybie rozstrzygającym, tj. na obszar, w przypadku którego został również złożony wniosek przez inny podmiot (podmioty).

bEDiPKYD

3. Strony, tj. emitent i OW, zobowiązały się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji umów sprzedaży udziałów w spółkach celowych, o których mowa powyżej, łącznie z umową inwestycyjną regulującą zobowiązania stron jako wspólników 'Umowa sprzedaży udziałów i umowa inwestycyjna'. Czas trwania tych negocjacji zasadniczo nie powinien przekroczyć sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy.

4. W zakresie punktów 1. i 2. strony, tj. emitent i OW, zobowiązały się do współpracy na zasadach wyłączności. Współpraca wyłączna stron może zostać rozszerzona o dodatkowe obszary pod warunkiem zawarcia umowy sprzedaży udziałów i umowy inwestycyjnej" - czytamy w komunikacie.

Okres obowiązywania umowy wynosi dwa lata.

Jednocześnie Tauron podał, że minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w 2017 r. zawiesił postępowania administracyjne wszczynane na podstawie wniosków dotyczące pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Zawieszenie to dotyczy także wniosków złożonych przez grupę emitenta i OW, o których mowa w punktach 1. i 2. Na dzień przekazania niniejszego raportu Tauron nie jest w stanie oszacować wyników postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń, o które wnioskowała grupa Tauronu i OW, podano także.

bEDiPKYJ

"Zaangażowanie emitenta w projekty morskich farm wiatrowych wpisuje się w ogłoszoną 27 maja 2019 r. aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem strategii grupy Tauron na lata 2016-2025, która przewiduje znaczące zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze zainstalowanych mocy wytwórczych grupy kapitałowej emitenta" - podsumowano w materiale.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

bEDiPKZe
energetyka
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)