Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

TIM miał 15,09 mln zł zysku netto, 19,86 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

0
Podziel się:

TIM odnotował 15,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 3,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TIM miał 15,09 mln zł zysku netto, 19,86 mln zł zysku EBIT w 2018 r.
bEKsEhHF

Zysk operacyjny wyniósł 19,86 mln zł wobec 3,17 mln zł straty rok wcześniej.

"Na poziomie EBITDA grupa osiągnęła wynik 31 062 tys. zł, tj. o 328% wyższy niż w 2017 roku" - podano w sprawozdaniu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 830,26 mln zł w 2018 r. wobec 719,17 mln zł rok wcześniej.

bEKsEhHH

"W roku 2018 r. grupa kapitałowa TIM wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 830 264 tys. zł, wyższe o 15,4% w porównaniu z rokiem 2017. Dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży jednostki dominującej - TIM S.A. - była niewiele mniejsza i wyniosła 14,6%, przy obrotach na poziomie 751 476 tys. zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł w 2018 roku 19 857 tys. zł wobec 3 172 tys. zł straty rok wcześniej" - napisał prezes Krzysztof Folta w liście do akcjonariuszy.

"Główne czynniki, które miały wpływ na wynik netto grupy w 2018 roku::

- Wolniejszy wzrost kosztów działalności operacyjnej - tym samym zysk na działalności operacyjnej osiągnął 19 857 tys. zł vs strata w wysokości 3 172 tys. zł w roku 2017. Tak istotna poprawa wyników wynikała przede wszystkim z poprawy rentowności działalności podstawowej TIM S.A. oraz spółki zależnej 3LP S.A.

- Dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 2 193 tys. zł wobec ujemnego wyniku na poziomie 504 tys. zł w roku 2017. Tak znacząca różnica wynika z dodatniego wyniku wygenerowanego na sprzedaży nieruchomości przez 3LP S.A" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

bEKsEhHN

W strukturze sprzedaży grupy w 2018 roku dominowała sprzedaż przez internet. Ponad 70% towarów i materiałów zostało sprzedanych przez ten kanał sprzedaży. Jest to o 13,7% więcej niż w roku poprzednim. W 2018 roku znacznie wyższa, niż w poprzednim, była także sprzedaż usług logistycznych świadczonych przez 3LP S.A.. Przychody grupy z tytułu sprzedaży usług wyniosły 14 436 tys. zł i wzrosły o 251%% w porównaniu z 2017 rokiem, podano także.

"W okresie sprawozdawczym zaszły zmiany w zakresie struktury Grupy TIM. W wyniku transakcji z 18 września oraz grudniowego przymusowego wykupu TIM S.A. stał się posiadaczem 100% akcji Rotopino.pl S.A. Z kolei 29 czerwca zwyczajne zgromadzenie wspólników Sun Electro Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu tej spółki po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Aktualnie trwa procedura likwidacji Sun Electro Sp. z o.o. w likwidacji, w której TIM SA posiada 100 % udziałów. Natomiast 10 grudnia TIM S.A. sprzedał 1 020 000 akcji Elit SA po cenie 1 zł za 1 akcję, zmniejszając tym samym swoje zaangażowanie z 51% do 0%" - napisał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 10,21 mln zł wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.

bEKsEhIi
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)