Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

TSUE na wniosek Polski stwierdził nieważność decyzji KE zw. z konkluzjami BAT

0
Podziel się

Sąd funkcjonujący w ramach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał skargę Polski i stwierdził nieważność decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania, podała instytucja.

TSUE na wniosek Polski stwierdził nieważność decyzji KE zw. z konkluzjami BAT
bDIdJhZx

"Stwierdza się nieważność decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE" - czytamy w wyroku.

Skutki decyzji wykonawczej, której nieważność stwierdzono, są utrzymane w mocy do czasu wejścia w życie nowego aktu, który ma ją zastąpić w terminie nieprzekraczającym dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku.

31 lipca 2017 r. KE wydała decyzję wykonawczą (UE) 2017/1442 ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą 2010/75. Zaskarżona decyzja wprowadziła w szczególności poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do emisji tlenków azotu (NOx), rtęci (Hg) i chlorku wodoru (HCl) dla DOES, czyli instalacji o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 50 MW, niezależnie od rodzaju stosowanego paliwa.

bDIdJhZz

Polska, z poparciem Węgier i Bułgarii, wnioskowała o stwierdzenie nieważności decyzji, uzasadniając, że została ona przyjęta z naruszeniem zasad regulujących głosowanie większością kwalifikowaną, a poziomy BAT-AEL ustalone w odniesieniu do emisji tlenków azotu (NOx), rtęci (Hg), chlorku wodoru (HCl) dla DOES oraz niektóre BAT-AEL mające zastosowanie do DOES, których czas pracy w ciągu roku nie przekracza 1 500 godzin, zostały ustalone na podstawie błędnych i niereprezentatywnych danych oraz naruszają zasadę proporcjonalności. Polska zakwestionowała też zgodność z prawem odstępstwa przyznanego w zaskarżonej decyzji pewnym regionom wyspiarskim w odniesieniu do stosowania BAT-AEL w przypadku silników opalanych ciężkim olejem opałowym lub olejem napędowym.

bDIdJiaa
energetyka
giełda
wiadomości
Źródło:
KOMENTARZE
(0)