Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
finanse
20.03.2020 13:05

UKNF proponuje rozwiązania zmniejszające obciążenia podmiotów rynku kapitałowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przygotował dla podmiotów nadzorowanych rynku kapitałowego pakiet propozycji zmniejszających obciążenia regulacyjne, podał Urząd. Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN) w obszarze rynku kapitałowego zakłada m.in. pragmatyczne podejście do wybranych działań nadzorczych, indywidualne podejście do kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne. UKNF, wspólnie z Ministerstwem Finansów, zaproponuje zmianę legislacyjną dotyczącą memorandów informacyjnych spółek.

Podziel się
Dodaj komentarz

"W celu zapewnienia utrzymania płynności na rynku, UKNF w sposób indywidualny podejdzie do kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne, dostosowując działania nadzorcze do aktualnej sytuacji rynkowej. UKNF podejmuje i wspiera działania zmierzające do stworzenia lub uruchomienia narzędzi mających na celu wsparcie płynności w obszarze skarbowych papierów wartościowych"- czytamy w komunikacie.

UKNF deklaruje pragmatyczne podejście do wybranych działań nadzorczych, w tym m.in.: w zakresie raportowania bieżącego UKNF dokona przeglądu pozyskiwanych informacji w celu zminimalizowania ciążących na podmiotach nadzorowanych obowiązków; UKNF liczy się także z koniecznością akceptacji przesunięć w czasie realizacji takich obowiązków.

UKNF odsunie w czasie zaplanowane działania poza sprawozdawcze (np. badania, pozyskiwanie informacji) w przypadku naruszeń norm adekwatności kapitałowej, w tym limitów dużych ekspozycji, przy podejmowaniu odpowiednich działań nadzorczych UKNF weźmie pod uwagę wpływ czynników związanych z obecną sytuacją epidemiczną, podano także.

Urząd dokona aktualizacji planu kontroli (weryfikacja przeprowadzanych czynności kontrolnych w najbliższym czasie) przy zachowaniu celów nadzorczych.

"UKNF pragmatycznie podejdzie do przesuwania w czasie poszczególnych terminów nadzorczych, np. terminów zaleceń wydawanych w następstwie czynności kontrolnych, także w stosunku do pierwotnie ustalonych terminów. Oceny nadzorcze UKNF, które będą przeprowadzane w 2020 r., zostaną nadane w formule uproszczonej i będą uwzględniały nadzwyczajną sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2" - czytamy dalej.

Urząd deklaruje także przesunięcie w czasie o pół roku terminu dostosowania się biur maklerskich do wytycznych EBA w sprawie outsourcingu.

W celu ułatwienie pozyskiwanie kapitału przez firmy, UKNF, wspólnie z MF, zaproponuje zmianę legislacyjną dotyczącą memorandów informacyjnych. Będzie ona prowadzić do istotnego ułatwienia i przyspieszenia procedowania dokumentów ofertowych wymaganych dla pozyskania kapitału przez przedsiębiorców.

Propozycje legislacyjne UKNF, których celem jest wywiązania się z obowiązków regulacyjnych przez przesunięcie terminów sprawozdawczych, dotyczą wydłużenia m.in.: terminów sporządzania, zatwierdzenia i publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów podlegających nadzorowi KNF terminu przekazania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. terminu na przeprowadzenie walnego zgromadzenia akcjonariuszy terminu na zatwierdzanie polityki wynagrodzeń.

"Katalog tych inicjatyw ma charakter otwarty, a ich poszczególne elementy będą wdrażane w zależności od rozwoju sytuacji. Większość z nich wymaga ścisłego współdziałania UKNFz Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim oraz Polską Agencją Nadzoru Audytowego. W ramach tych działań UKNF pozostaje w dialogu również z Izbą Domów Maklerskich, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Radą Banków Depozytariuszy. Organ nadzoru deklaruje swoją gotowość do współpracy oraz podjęcie aktywnych działań w celu wdrożenia proponowanych rozwiązań" - powiedział zastępca przewodniczącego KNF nadzorujący Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym Rafał Mikusiński, cytowany w komunikacie.

W ocenie UKNF, proponowane rozwiązania zmniejszą obciążenia regulacyjne podmiotów nadzorowanych, a tym samym pozwolą im na adekwatną reakcję na stojące przed nimi wyzwania oraz na wsparcie w organizacji finansowania gospodarki.

"Z uwagi na szeroki katalog proponowanych działań pozostajemy też otwarci na dalsze sugestie lub postulaty uczestników rynku. Jesteśmy gotowi przedyskutować z uczestnikami rynku wszelkie zasygnalizowane nam inicjatywy zmierzające do minimalizacji negatywnych skutków sytuacji związanej z zagrożeniem COVID-19 dla podmiotów rynku kapitałowego" - podkreślił Mikusiński.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz