Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Warimpex miał 61,47 mln euro zysku netto, 44,73 mln euro zysku EBIT w 2019 r.

0
Podziel się

Warimpex Finanz- und Beteiligungs odnotował 61,47 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 5,89 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 66,51 mln euro wobec 1,93 mln euro.

Warimpex miał 61,47 mln euro zysku netto, 44,73 mln euro zysku EBIT w 2019 r.
bDSxyzFN

"Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG wypracowała w roku obrotowym 2019 rekordowy zysk skonsolidowany w ponad 60-letniej historii tej spółki dewelopersko-inwestycyjnej z Wiednia, wynoszący 66,5 mln euro. Do uzyskania tak rekordowych wyników przyczyniły się w istotnej mierze transakcje sprzedaży nieruchomości - przede wszystkim obu hoteli w Paryżu, poza tym zyski bilansowe oraz ukończenie realizacji biurowców w Polsce, które w 2019 roku były źródłem stabilnych przepływów pieniężnych. W efekcie przychody ze sprzedaży wypracowane przez hotele uległy zmniejszeniu (-20%), natomiast te wypracowane przez biurowce wyraźnie wzrosły (+ 28%)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Warimpex jest bardzo zadowolony z minionego roku. Ten rekordowy wynik należy aktualnie oceniać z perspektywy pandemii COVID-19: fundament finansowy Warimpexu został wzmocniony we właściwym momencie dzięki sprzedaży hoteli i można dzisiaj zgodnie z planem kontynuować realizację projektów deweloperskich. [...] Hotele, dotknięte w sposób szczególny kryzysem wywołanym koronawirusem, stanowią dzisiaj 14% portfolio nieruchomości należących do Warimpexu, natomiast powierzchnie biurowe aż 74%" - dodano.

Zysk operacyjny wyniósł 44,73 mln euro wobec 19,83 mln euro zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 29,86 mln euro wobec 4,34 mln euro.

bDSxyzFP

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,64 mln euro w 2019 r. wobec 29,17 mln euro rok wcześniej.

"Sprzedaż hoteli we Francji i Czechach spowodowała zmniejszenie przychodów ze sprzedaży w tym segmencie, które w porównaniu z ubiegłym rokiem spadły o 20% do 10 mln euro. Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły z kolei w porównaniu z poprzednim rokiem o 28% do 19,9 mln euro. Wynik ten jest głównie efektem zakupu biurowca B52 w Budapeszcie oraz ukończenia i otwarcia obiektu Ogrodowa Office w Łodzi w roku 2018, a także ukończenia i otwarcia Mogilska 43 Office w Krakowie w maju 2019 r. Łączne przychody ze

sprzedaży wzrosły do 31,6 mln euro, a koszt przypisany bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży wzrósł o 16% do 14,2 mln euro. W związku z tym, wynik ze sprzedaży brutto wyniósł 17,5 mln euro (+ 3%). Udane transakcje pozwoliły uzyskać wynik na sprzedaży w wys. 28,9 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała także, że zysk EBITDA wzrósł w roku sprawozdawczym z 4,3 mln euro do 29,9 mln euro, przede wszystkim dzięki korzystnym transakcjom sprzedaży nieruchomości.

bDSxyzFV

"Odpisy amortyzacyjne i korekty wartości zmniejszyły się z 15,5 mln euro w ubiegłym roku do 14,9 mln euro. W związku z zyskami ze sprzedaży nieruchomości wskaźnik EBIT wzrósł z 19,8 mln euro do 44,7 mln euro. Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) poprawił się z -14,9 mln euro na 25,8 mln euro. Kwota ta obejmuje zysk bilansowy w wys. 20,3 mln euro z tytułu nabycia pożyczek byłych udziałowców mniejszościowych rosyjskiej spółki należącej do Grupy oraz dodatnie różnice kursowe w wys. 8,3 mln euro (w roku poprzednim: ujemne różnice kursowe w wys. -11,5 mln euro). Wynik finansowy netto okresu wzrósł z 1,9 mln euro w 2018 roku do 66,5 mln euro" - podano także.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

bDSxyzGq
budownictwo
nieruchomości
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)