Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

2,4 miliona złotych straty zakładów Police

0
Podziel się

Strata była niższa od konsensusu rynkowego na poziomie minus 3,6 mln zł.

2,4 miliona złotych straty zakładów Police
(Mateusz War/CC/Wikipedia)
bEgpRNSJ

Zakłady Chemiczne Police miały w I kw. 2010 roku 2,4 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej. Strata była niższa od konsensusu rynkowego na poziomie minus 3,6 mln zł.

Strata operacyjna grupy wyniosła 7,8 mln zł, tymczasem średnia prognoz rynkowych wyniosła minus 5,2 mln zł. Przychody ukształtowały się na poziomie 419,8 mln zł i były niższe od oczekiwań rynkowych na poziomie 485,1 mln zł.

_ - Wyniki sprzedaży produktów spółki w I kw. 2010 były zdeterminowane sytuacją rynkową w szczególności w segmencie nawozowym. Realizowane w I kw. 2010 ceny sprzedaży były we wszystkich segmentach produktowych o ok. 10-20 proc. niższe niż w pierwszych miesiącach 2009. Przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 420 mln zł, co stanowiło spadek o 19 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wpływ na spadek przychodów ogółem miał spadek ilości sprzedaży nawozów NPK na rynek krajowy (-6,1 proc.) oraz ich cen (-21,7 proc.). Istotny spadek zanotowano również w przypadku wolumenu sprzedaży nawozów NP w kraju (-37,3 proc.) _ - podała spółka w komentarzu do raportu kwartalnego.

bEgpRNSL

Niewielkim zmianom uległa natomiast struktura sprzedaży spółki. Udział nawozów wieloskładnikowych w przychodach ze sprzedaży ogółem wyniósł 63 proc., co oznacza spadek o 4 pkt. procentowe w porównaniu z I kwartałem 2009 roku. Udział mocznika i bieli tytanowej nie zmienił się i wyniósł odpowiednio 17 proc. i 12 proc.

Udział eksportu w sprzedaży w I kw. tego roku wyniósł 35,5 proc.

_ - W I kwartale 2010 roku obserwowany był słabnący popyt na nawozy na rynku krajowym przy jednoczesnym ożywieniu popytu w eksporcie. Z tego względu Spółka starała się wykorzystać poprawiającą się koniunkturę w eksporcie i maksymalizować sprzedaż na rynki zagraniczne. (...) Sprzedaż krajowa nawozów w ujęciu ilościowym obniżyła się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 29,4 tys. ton (-12,6 proc.) głównie ze względu na spadek sprzedaży nawozów NPK (-26,1 proc.). Mimo spadku na rynku krajowym sprzedaż nawozów wieloskładnikowych ogółem wyniosła w I kwartale 2010 roku 232 tys. ton, co oznacza wzrost o 6 tys. ton w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku _ - wyjaśniła spółka.

Spółka sprzedała o ok. 2 proc. mniej mocznika w porównaniu z I kw. 2009 r. Ze względu na spadek średniej ceny mocznika o ok. 18 proc. w ujęciu rocznym, przychody ze sprzedaży tego produktu w I kwartale 2010 roku wyniosły 72,6 mln zł i były niższe od przychodów z analogicznego kwartału 2008 roku o ok. 19 proc.

bEgpRNSR

W grupie chemikaliów, pomimo praktycznie braku sprzedaży amoniaku, w stosunku do I kw. 2009 r. zanotowano wzrost wielkości sprzedaży. Głównie było to efektem wzrostu sprzedaży roztworu mocznika AdBlue i siarczanu żelaza. Przychody ze sprzedaży dla tej grupy produktów wyniosły 7,5 mln zł. Udział wartościowy chemikaliów w przychodach sprzedaży pozostawał niewielki i wynosił ok. 2 proc.

W segmencie pigmentów nastąpił spadek wolumenu sprzedaży o 6,4 proc. w porównaniu z I kw. 2009 roku. Sprzedaż eksportowa wyniosła 58 proc. Spółka uzyskała niższe średnie ceny sprzedaży szczególnie w eksporcie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, głównie ze względu na umocnienie kursu złotego.

Segment bieli tytanowej wykazał stratę operacyjną na poziomie 1,83 mln zł wobec 1,39 mln zł straty rok wcześniej. Segment nawozowy wykazał natomiast zysk operacyjny na poziomie 7,2 mln zł wobec 63,9 mln zł straty rok wcześniej.

Realizacja programu restrukturyzacji na koniec I kw. 2010 roku przyniosła spółce 9,9 mln zł korzyści ekonomicznych w odniesieniu do danych za I kw. 2009 r. Korzyści te wynikały z aktywizacji handlu, redukcji kosztów i restrukturyzacji zatrudnienia.

bEgpRNTm
giełda
wiadomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)