Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Abadon Real Estate ma zgodę UOKiK na przejęcie pakietu kontrolnego akcji Awbudu

Abadon Real Estate ma zgodę UOKiK na przejęcie pakietu kontrolnego akcji Awbudu

Abadon Real Estate, należący do holdingu Murapol, otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) na zakup 100% udziałów Petrofox, podmiotu dysponującego obecnie większościowym pakietem akcji Awbudu, podała spółka.

"Cieszy nas, że jesteśmy coraz bliżej finalizacji transakcji przejęcia Awbudu, a pierwsze efekty operacyjne zacieśnienia współpracy widoczne są już w trakcie realizacji projektu Murapol Parki Warszawy, podczas której nasze specjalizacje i zasoby doskonale się uzupełniają. Docelowo nasz plan wzrostu dla Awbudu zakłada nie tylko ścisłą kooperację z Murapolem, ale także wsparcie kompetencyjne tej spółki, które w połączeniu z posiadanym potencjałem wykonawczym, pozwoli jej sięgać po większe i bardziej rentowne kontrakty zewnętrzne. Po sfinalizowaniu transakcji skupimy się na dopracowaniu wzajemnych relacji i uregulowaniu procesów wewnętrznych w nowo powstałej organizacji. Liczymy, że wyniki połączenia sił całego holdingu Murapol z potencjałem i możliwościami grupy Awbud będą widoczne w ciągu najbliższych 2-3 lat" - powiedział prezes Murapolu Michał Sapota, cytowany w komunikacie.

Po sfinalizowaniu transakcji przejęcia pakietu kontrolnego akcji Awbud zespół Abadon Real Estate będzie liczył ponad 800 specjalistów posiadających bogate doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji zaawansowanych projektów na rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych oraz przemysłowych, podano także.

"W styczniu br. Abadon Real Estate S.A. oraz Petrofox Sp. z o.o. i jej wspólnicy zawarli umowę inwestycyjną, na podstawie której spółka z Grupy Murapol przejmie głównego akcjonariusza Awbud S.A. - Petrofox Sp. z o.o. Realizacja transakcji uwarunkowana była m.in. uzyskaniem pozytywnej decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta dla planowanego zakupu" - przypomniano.

Obecnie Abadon Real Estate posiada bezpośrednio udział w wysokości 9,47% w kapitale akcyjnym Awbudu, zaś Murapol, dominujący akcjonariusz Abadon Real Estate, dysponuje pakietem jej akcji wynoszącym 4,99%.

Na początku lutego br. Abadon Real Estate zawarł umowę inwestycyjną z Andrzejem Wuczyńskim, Tomaszem Wuczyńskim, Michałem Wuczyńskim, Małgorzatą Wuczyńską (wspólnicy) oraz Petrofox, regulującą zasady współpracy stron umowy, której przedmiotem jest m.in. planowane nabycie przez Abadon 100% udziałów w Petrofox, planowane pośrednie nabycie przez Abadon akcji Awbudu oraz możliwe przejęcie przez Abadon pośredniej kontroli nad Awbudem i podmiotami powiązanymi oraz planowane nabycie przez wspólników akcji Awbudu w ramach konwersji części zobowiązań pożyczkowych Petrofox.

Abadon Real Estate należy do holdingu Murapol. Oferuje obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego projektów nieruchomościowych, w tym akwizycje nieruchomości, usługi architektoniczne, generalne wykonawstwo, ogólnokrajowy handel materiałami budowlanymi, usługi sprzedaży oraz komercjalizacji, usługi wykańczania mieszkań pod klucz oraz facility management, usługi księgowo-rachunkowe, controling finansowy oraz obsługę marketingowo-reklamową.

budownictwo, nieruchomości
ISB
Czytaj także
Polecane galerie