Notowania

giełda
04.12.2018 14:38

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 6,11% r/r w III kw. 2018 r.

Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Zatrudnienie w firmach tzw. Nowoczesnej Gospodarki odnotowało wzrost o 6,11% r/r w III kw. 2018 r., wynika z raportu "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2018", opracowanego przez ADP Polska. Od początku roku 2018 r. największa dynamika zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce występuje wśród firm usługowych, zatrudniając o 7,02% więcej osób aniżeli w analogicznym kwartale 2017 r.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Chociaż dynamika wzrostu zatrudnienia awangardy biznesu w porównaniu do wcześniejszych kwartałów wyhamowuje (vs I i II kw. 2018 r.), to jednak wciąż jest wyższa od ogółu rynku, który w III kw. 2018 r. zwiększył poziom zatrudnienia o 3,7% (wg Głównego Urzędu Statystycznego). Dystans w zatrudnieniu między firmami Nowoczesnej Gospodarki i ogółem rynku w III kw. utrzymał się na podobnym poziomie co w pierwszych kwartałach roku (2,41 pkt proc. w III kw.). " - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Najniższy wskaźnik (+4,55% vs III kw. 2017 r.) odnotowały większe przedsiębiorstwa produkcyjne, zatrudniające powyżej 500 osób. Natomiast małe i średnie firmy zatrudniły o 5,55% więcej pracowników niż w analogicznym okresie 2017 r. Niższa dynamika zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce w III kw. 2018 r. (vs III kw. 2017 r.) jest spowodowana sytuacją firm produkcyjnych, w których odnotowano wzrost zatrudnienia na poziomie +4,7%.

W sektorze usługowym - biorąc pod uwagę kryterium wielkości przedsiębiorstw, większą dynamikę odnotowano w małych i średnich firmach, zatrudniających poniżej 500 pracowników (+7,42%). Był to najwyższy wskaźnik przyrostu zatrudnienia w całej Nowoczesnej Gospodarce w III kw. 2018 r. W dużych firmach usługowych wzrost zatrudnienia był nieco niższy i wyniósł 6,94%, podano także.

"Podobnie jak w poprzednich kwartałach 2018 r., sektor usługowy Nowoczesnej Gospodarki przewyższył pod względem przyrostu zatrudnienia sektor produkcyjny. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, jednak największe to deficyt wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Zasoby bezrobotnych skurczyły się do poziomu najniższego od kilkunastu lat, a osoby wciąż pozostające bez pracy niezwykle trudno zaktywizować. Nałożyły się na tę sytuację istotnie rosnące koszty produkcji, które wywołują po stronie przedsiębiorców niepewność i wyczekiwanie. Ponadto, produkcja w przeciwieństwie do usług nie korzysta tak często z outsourcingu, który odciąża biznes i zmniejsza całościowe wydatki. Nie wystarcza także wypełnianie luki pracowniczej przez obywateli Ukrainy i Białorusi. Zdecydowanie lepiej z problemem niedoboru pracowników radzą sobie firmy usługowe, które w tym kwartale zanotowały najwyższą dynamikę wzrostu. W porównaniu do poprzednich kwartałów tego roku wzrost aktywności zatrudniania osiągnęły duże przedsiębiorstwa, jednak
jest to wciąż niższy rezultat aniżeli w małych i średnich przedsiębiorstwach" - oceniła country HR business partner ADP Anna Barbachowska, cytowana w komunikacie.

Raport "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2018" jest dwudziestym czwartym z cyklu raportów o sektorze Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są przez ADP Polska regularnie - w formie podsumowań kwartalnych i rocznych. Raport został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie I kw. 2014 r. - III kw. 2018 r., które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku pracy w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami. Próba badawcza to ponad 220 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 120 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
04-12-2018

InwestorBIOTON, czy możliwa jest walka, i wrogie przejęcie ?

Rozwiń komentarze (1)