Notowania

mds
24.07.2012 08:20

Aero2 ma umowę ze znanym producentem

Aero2, spółka zależna Midasa, i Polkomtel podpisały umowę z Ericssonem na dostawy sprzętu.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Otnaydur/Dreamstime.com)

Aero2, spółka zależna NFI Midas, działając wspólnie z Polkomtelem, zawarła z firmą Ericsson ramową umowę dostawy, integracji i utrzymania elementów dostępowej sieci telekomunikacyjnej typu komórkowego oraz umowę utrzymaniową.

Midas podał w komunikacie, że przedmiotem umowy ramowej jest określenie zasad wykonywania przez Ericsson: dostaw, instalacji (wraz z ewentualną deinstalacją dotychczas eksploatowanych elementów sieci telekomunikacyjnej kupującego) oraz uruchomienia produktów i oprogramowania, a następnie ich zintegrowania z siecią telekomunikacyjną kupującego, deinstalacji i relokacji zastępowanych produktów w tym w szczególności wymiany sieci rdzeniowej; udzielenia uprawnień do korzystania z oprogramowania; szkolenia; rozbudowy sieci telekomunikacyjnej kupującego; innych, dodatkowych świadczeń (w tym dostarczania, wdrażania i integracji produktów), zamówionych przez kupującego.

Przedmiotem umowy utrzymaniowej jest zaś świadczenie przez Ericsson usług bazowych dla sprzętu znajdującego się w okresie gwarancji oraz wszystkich usług dodatkowo zamówionych przez kupującego w okresie gwarancji jak i poza nim._ Na chwilę obecną Fundusz nie jest w stanie oszacować wartości świadczeń wynikających z ww. umów na rzecz Aero2 ze strony dostawcy _ - podano.

Umowa utrzymaniowa od chwili podpisania obowiązuje po stronie kupującego spółkę Polkomtel, natomiast w stosunku do Aero2 zacznie obowiązywać z momentem realizacji pierwszego zamówienia przez dostawcę na rzecz Aero2.

Umowa ramowa została zawarta na trzy lata, a po upływie tego okresu umowa ramowa staje się umową zawartą na czas nieoznaczony. Z kolei umowa utrzymaniowa została zawarta na 120 miesięcy, ale z możliwością przedłużenia.

NFI Midas, który w październiku 2011 roku podpisał z Huawei list intencyjny w sprawie budowy sieci HSPA+ i LTE, podał też w komunikacie, że w związku z podpisaniem umowy z Ericssonem, w przypadku pomyślnego zakończenia negocjacji objętych listem intencyjnym, Huawei będzie ewentualnie uczestniczył w budowie ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej w technologii HSPA+ (na bazie częstotliwości 900 MHz), LTE FDD (na bazie częstotliwości 1800 MHz), LTE TDD (na bazie częstotliwości 2600 MHZ), w charakterze jednego z dostawców elementów ww. sieci, a nie w charakterze wyłącznego dostawcy elementów ww. sieci.

Fundusz podał też, że pozostałe informacje przekazane w raporcie z października pozostają aktualne, a negocjacje w zakresie określonym w liście intencyjnym nie zostały jeszcze zakończone. _ Niezależnie jednak od powyższego, Fundusz informuje, że spółki zależne od Funduszu i sam Fundusz podjęły rozmowy także z innymi potencjalnymi dostawcami elementów sieci i instytucjami finansowymi w zakresie sfinansowania rozbudowy sieci _ - podano.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Tagi: mds, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz