Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

AgioFunds TFI ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad FRAM FIZ

0
Podziel się

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) otrzymało zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad FRAM Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, podał Urząd na Twitterze.  

AgioFunds TFI ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad FRAM FIZ
bEhoUVqt

Wniosek wpłynął do UOKIK 7 sierpnia br. Koncentracja polega na przejęciu przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (AgioFunds TFI) kontroli nad FRAM Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie w drodze przejęcia zarządzania w trybie, o jakim mowa w art. 238a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.), tj. koncentracji w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

AgioFunds TFI prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz ich reprezentowania wobec osób trzecich. AgioFunds TFI należy do grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest AgioFunds TFI.

Podstawowym przedmiotem działalności FRAM FIZ jest inwestowanie przede wszystkim na rynku niepublicznym poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, nabywanie wierzytelności oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Fundusz obecnie zarządzany jest przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i należy do grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Altus TFI.

bEhoUVqW
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)