Notowania

finanse
10.05.2017 09:05

Akcja kredytowa Pekao wzrosła o 5,8% r/r w I kw., wskaźnik NPL spadł do 5,9%

Podziel się
Dodaj komentarz

Wartość nominalna kredytów i pożyczek w portfelu Banku Pekao wynosiła 130 136,1 mln zł na koniec marca 2017 r. i była wyższa o 5,8% r/r podała instytucja. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu na koniec marca 2017 r. wyniosła 5,9% w porównaniu do 6,5% na koniec marca 2016 r.

"Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej łącznie z papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne, na koniec marca 2017 r. wyniosły 130 136,1 mln zł i były wyższe o 7 121,5 mln zł tj. 5,8% niż na koniec marca 2016 r. przy znaczącym wzroście w kluczowych obszarach strategicznych z wolumenami kredytów detalicznych rosnącymi o 9,1% r/r i wolumenami korporacyjnymi rosnącymi o 3,1% r/r" - czytamy w raporcie.

Kredyty klientów detalicznych na koniec marca 2017 r. wyniosły 59 464 mln zł i były wyższe o 9,1% r/r. Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne na koniec marca 2017 r. wyniosły 70 672,1 mln zł i były wyższe o 3,1% w porównaniu do końca marca 2016 r.

Łączna wartość nowo udzielonych kluczowych kredytów dla klientów indywidualnych, obejmujących pożyczki gotówkowe i złotowe kredyty hipoteczne przekroczyła w I kwartale 2017 roku 4,4 mld zł i była o 58% wyższa w ujęciu rocznym.

"W I kwartale 2017 roku Bank osiągnął rekordowy wynik w obszarze kredytów hipotecznych udzielając kredytów na kwotę niemalże 2,5 mld zł, co przełożyło się na wzrost portfela złotowych kredytów hipotecznych o 10,4% r/r i zapewniło udział rynkowy na poziomie około 18% na koniec marca 2017 roku" - czytamy dalej w raporcie.

Bank podkreślił, że aktywnie uczestniczył w udzielaniu kredytów mieszkaniowych w ramach rządowego programu "Mieszkanie dla Młodych" (MdM), wspierającego osoby w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. W I kwartale 2017 roku udział rynkowy Banku Pekao S.A. w sprzedaży tych kredytów wyniósł 40%.

Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu na koniec marca 2017 r. wyniosła 5,9% w porównaniu do 6,5% na koniec marca 2016 r., podano także.

"Zobowiązania wobec klientów Grupy i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem na koniec marca 2017 r. wyniosły 132 774,3 mln zł i były wyższe o 9 292,6 mln zł tj. 7,5% niż na koniec marca 2016 r. z wolumenami detalicznymi rosnącymi o 10,3% r/r i wolumenami korporacyjnymi rosnącymi o 4,3% r/r" - czytamy dalej.

Na koniec marca 2017 r. bank prowadził 5 498,2 tys. złotowych rachunków bieżących (wobec 5 337,8 tys. na koniec 2016 r.), 336,7 tys. rachunków kredytów hipotecznych (wobec odpowiednio 314,3 tys.) oraz 586,2 tys. rachunków kredytów Pożyczki Ekspresowej (wobec odpowiednio 572,6 tys. na koniec ub.r.).

Liczba placówek banku wyniosła 922 na koniec I kw. br. wobec 959 rok wcześniej.

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec marca 2017 r. wyniosły 17 033,9 mln zł i były wyższe 4,3% r/r, podano także.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz