Notowania

Przejdź na
chemia
03.06.2016 08:53

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują 29 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2015

Podziel się
Dodaj komentarz

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r., wynoszącego 1,35 mln zł, na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ.

"1. Zysk netto Mercator Medical S.A. za 2015 rok w wysokości 1 346 tys. zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki. 2. Zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2015 w wysokości 21 625 550,91 HUF postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Oddziału" - czytamy w projekcie uchwały.

Zarząd podał w uzasadnieniu, że wniosek o przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy jest podyktowany przede wszystkim planowaną inwestycją polegającą na rozbudowie zakładu produkcyjnego w Tajlandii.

"Propozycja zgodna jest z przyjętą polityką dywidendy, zgodnie z którą zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się m.in. koniecznością zapewnienia emitentowi kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, a przy podejmowaniu decyzji odnośnie do rekomendacji wypłaty dywidendy bierze pod uwagę w szczególności bieżącą i przyszłą sytuację finansową grupy emitenta, cele strategiczne oraz efektywność planowanych przez grupę emitenta projektów inwestycyjnych" - czytamy dalej w uzasadnieniu.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o przeznaczeniu 2,16 mln zł na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,25 zł na jedną akcję.

Mercator Medical odnotował 10,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 10,02 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 1,35 mln zł wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Mercator Medical to producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Działa na rynku Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Akcje spółki są notowane na GPW od stycznia 2014 r.

Tagi: chemia, farmacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz