Notowania

handel detaliczny
30.05.2018 08:49

Akcjonariusze Redanu zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2017

Akcjonariusze Redanu zdecydują o o przeznaczeniu zysku za 2017 r. kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Zwyczajne walne zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2017 w kwocie 4 376 tys. zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

W 2016 r. spółka Redan poniosła stratę wysokości 4,9 mln zł, która została pokryta z kapitału zapasowego. Przeznaczenie zysku wypracowanego w roku 2017 będzie miało na celu uzupełnienie kapitału zapasowego. Redan, analizując sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w roku 2017 -2,2 mln zł, co powoduje, iż mimo pozytywnego wyniku roku 2017 spółka nie posiada nadwyżki pieniężnej na wypłatę dywidendy za rok 2017, uzasadniono.

"Działalność Redan powinna być rozpatrywana w szerszym kontekście sytuacji finansowej całej grupy kapitałowej, która poniosła stratę w wysokości 36 mln zł, co również uzasadnia przekazanie w całości zysku netto na kapitał zapasowy. Przeznaczenie w całości wypracowanego zysku netto na kapitał zakładowy w spółce Redan S.A. wpłynie na wzrost udziału kapitału własnego w jej kapitale obrotowym. Sytuacja taka wpłynie korzystnie na poprawę struktury finansowania oraz wskaźników płynności spółki. Podjęcie takiej decyzji będzie pozytywnie postrzegane przez instytucje finansowe, zwłaszcza banki" - podsumowano.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

Tagi: handel detaliczny, przemysł elektrotechniczny, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz