Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Akcjonariusze Wojasa zdecydują 16 VI o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Wojasa zdecydują 16 VI o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Wojasa zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 czerwca br. o przeznaczeniu 1,27 mln zł za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podano w projekcie uchwały na ZWZ.

"Zysk netto za rok 2016 w wysokości: w kwocie: 3 360 290,59 tys. zł, przeznaczyć w kwocie 1 267 665,80 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,1 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Pozostałą kwotę zysku netto w wysokości 2 092 624,79 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 27 068,97 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy, podano także.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Wojasa zdecydowali o przeznaczeniu 1,27 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. W 2016 r. spółka odnotowała 229 mln zł skonsolidowanych przychodów.

 

ISB
Czytaj także
Polecane galerie