Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Altus TFI nie przeniesie funduszu Waskulit FIZ do Rockbridge TFI

0
Podziel się

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - W związku ze stwierdzeniem przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) braku możliwości uzyskania zgody zgromadzenia inwestrów funduszu inwestycyjnego Waskulit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarząd spółki podjął uchwałę rezygnacji z przeniesienia tego funduszu do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI).

Altus TFI nie przeniesie funduszu Waskulit FIZ do Rockbridge TFI
bEqXrUDF

"Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od czynności, podjętych na podstawie uchwały zarządu z dnia 13 listopada 2018 r., w zakresie w jakim zmierzały one do przeniesienia niniejszego funduszu do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Harmonogram przenoszenia pozostałych funduszy inwestycyjnych wskazanych w raporcie nr 79/2018 pozostaje bez zmian" - czytamy w komunikacie.

Altus TFI poinformował 13 listopada, że podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia 4 funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Altus TFI do Rockbridge TFI i wskazał, że są to: Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności, Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3, Altus Semeko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mieszkaniowy oraz Waskulit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Spółka podała wówczas, że przeniesienie zarządzania na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki: zgromadzenie inwestorów danego funduszu wyrazi zgodę na przejęcie zarządzania funduszem przez Rockbridge TFI, Altus TFI dokona notarialnej zmiany statutu funduszu oraz ogłoszenia tych zmian zgodnie z przepisami prawa oraz statutem.

bEqXrUDH

Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

bEqXrUEi
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)