Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Bank mBank miał 287,44 mln zł zysku netto, 140 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

0
Podziel się:

mBank odnotował 287,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 269,7 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. 

Bank mBank miał 287,44 mln zł zysku netto, 140 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

W I poł. 2018 r. bank miał 698,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 488,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa mBanku zakończyła I półrocze 2018 roku zyskiem brutto w wysokości 944,1 mln zł, wobec 712,2 mln zł zysku wypracowanego w I półroczu 2017 roku (+231,9 mln zł, tj. 32,6%). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 698,4 mln zł wobec 488,5 mln zł przed rokiem (+210 mln zł, tj. 43%)" - czytamy w raporcie.

Na wynik finansowy Grupy mBanku w I półroczu 2018 roku miały wpływ przede wszystkim poniższe czynniki:

  • Wzrost dochodów ogółem o 19,7% w porównaniu do I półrocza 2017 roku, spowodowany wzrostem dochodów z działalności podstawowej o 8,6% oraz zyskiem z transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse w I kwartale 2018 roku;
  • Wzrost kosztów działalności (łącznie z amortyzacją) o 4,4% w porównaniu do I półrocza 2017 roku spowodowany wzrostem kosztów osobowych, rzeczowych i amortyzacji;
  • Wzrost sumy odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz zmiany wartości godziwej kredytów i pożyczek o 66,7% spowodowany wyższymi rezerwami w segmencie korporacyjnym i detalicznym;
  • Wzrost podatku od pozycji bilansowych grupy do poziomu 196,8 mln zł ze 184,3 mln zł w I półroczu 2017 roku, czyli o 6,7%;
  • Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się w:

- zwiększeniu bazy klientów detalicznych w Polsce, Czechach i na Słowacji do 5 508 tys. (+166 tys. od początku roku);

- wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 22 934 (+886 od początku roku), podano także.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 854,35 mln zł wobec 764,78 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 248,98 mln zł wobec 252,61 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 roku wartość pożyczek i kredytów netto wzrosła o 6,1% (o 4,1% z wyłączeniem transakcji reverse repo i wpływu kursów walut) w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2017 roku i 7,5% w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2017 roku (o 7,3% z wyłączeniem transakcji reverse repo i wpływu kursów walut). Poziom depozytów był wyższy o 6,9% w porównaniu do końca 2017 roku (o 6,2% z wyłączeniem operacji repo) i o 10,9% wyższy w porównaniu do końca czerwca 2017 roku (o 10,9% z wyłączeniem operacji repo). W konsekwencji, wskaźnik kredytów do depozytów ukształtował się na poziomie 91,6% wobec 92,3% na koniec 2017 roku oraz 94,6% na 30 czerwca 2017 roku" - czytamy dalej.

Zmiany w osiągniętych przez Grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie we wskaźnikach rentowności:

  • ROE brutto na poziomie 13,7% (wobec 11,0% na koniec I półrocza 2017 roku);
  • ROE netto na poziomie 10,1% (wobec 7,5% na koniec I półrocza 2017 roku).

"Łączny współczynnik kapitałowy osiągnął wartość 20,1% wobec 21,0% na koniec 2017 roku i 21,2% na koniec czerwca 2017 roku. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 wyniósł 17,1% wobec 18,3% na koniec 2017 roku i 18,5% na koniec czerwca 2017 roku. Spadek współczynników kapitałowych miał związek ze znacznym wzrostem łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w tym okresie" - napisano także w raporcie.

Aktywa razem banku wyniosły 140,02 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 131,42 mld zł na koniec II kw. 2017.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 698,21 mln zł wobec 489,53 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)