Notowania

finanse
27.02.2017 14:47

Best zdecydował o emisji obligacji serii R3 o wartości maks. 60 mln zł 

Podziel się
Dodaj komentarz

Warszawa, 27.02.2017 (ISBnews) - Best zdecydował o emisji do 600 000 obligacji serii R3 o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 60 mln zł, podała spółka.

"Zostanie wyemitowanych nie więcej niż 600 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 60 000 000 zł. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,30% w skali roku" - czytamy w raporcie.

Obligacje zostaną wykupione w dniu 23 września 2021 r., podano także.

"Wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje. Planowane efekty tych przedsięwzięć będą porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez spółkę" - czytamy dalej.

Szacowana wartość zaciągniętych przez Best zobowiązań na 31 grudnia 2016 r. wynosi 438,9 mln zł, z tego zobowiązania finansowe 425,1 mln zł.

Best podał w odrębnym komunikacie, że do pełnienia roli uczestników konsorcjum dystrybucyjnego powołani zostali Alior Bank Biuro Maklerskie oraz Dom Maklerski Banku Handlowego.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz