Notowania

handel detaliczny
08.06.2018 08:51

CDRL skorygował zysk netto do 0,78 mln zł za I kw. 2018 r.

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - CDRL odnotowało 0,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r., a nie - jak podał wcześniej - 0,31 mln zł straty netto, poinformowała spółka w komunikacie korygującym wyniki za I kw. 2018 r.. 

Podziel się
Dodaj komentarz

"W wyniku niewłaściwego zastosowania MSSF 15, błędnie obliczono korektę konsolidacyjną, zawierającą pozycje, których dotyczy MSSF 15 - błędnie zostały wykazane wartości przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów. Błąd spowodował zaniżenie zysku na sprzedaży o 708 tys. zł w skonsolidowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniu jednostkowym. Błąd ten wpłynął również na wartość zapasów oraz należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności" - czytamy w komunikacie.

W wyniku niewłaściwego zastosowania MSSF 9 zawyżono w SF za I kw. 2018 wartość wyniku z lat ubiegłych o kwotę 505 tys. zł. w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz o kwotę 531 tys. w sprawozdaniu jednostkowym i jednocześnie zawyżono wartość pozostałych kosztów operacyjnych odpowiednio o te kwoty, co skutkowało obniżeniem wyniku finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018, podano dalej.

"W sprawozdaniu skonsolidowanym błędnie zaklasyfikowano pożyczkę w kwocie 700 tys. zł do należności długoterminowych. W korekcie sprawozdania została poprawnie wykazana jako należność krótkoterminowa" - czytamy także.

Wyżej wymienione błędy wpłynęły na skonsolidowany oraz jednostkowy wynik finansowy netto w raportowanym okresie oraz na pozostałe elementy sprawozdania finansowego, takie jak: rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, prezentację segmentów działalności oraz analizę wskaźnikową, podano także.

Wyniki CDRL za I kw. 2018 r. uwzględniające powyższe zmiany:

CDRL odnotowało 0,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 2,33 mln zł wobec 2,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,06 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 50,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 3,43 mln zł wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

Tagi: handel detaliczny, przemysł elektrotechniczny, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz