Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Do funduszy wpłynęły w maju ponad 2 miliardy złotych

Do funduszy wpłynęły w maju ponad 2 miliardy złotych

Fot. Fotolia

Pomimo słabej koniunktury na giełdzie, maj był udanym miesiącem dla funduszy inwestycyjnych. Saldo wpłat i wypłat całego rynku przekroczyło 2 mld zł.

Rozwiązania skierowane do szerokiego grona odbiorców odnotowały 0,7 mld zł bilans sprzedaży, jednocześnie było to najwyższe saldo od 12 miesięcy, podały Analizy Online.

"Na 10 wyodrębnionych segmentów rynku, 8 zakończyło maj z dodatnim bilansem sprzedaży. Wśród produktów skierowanych do szerokiego grona odbiorców najwyższe saldo już po raz trzeci z rzędu odnotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu. W maju klienci wpłacili do nich o 0,47 mld zł więcej, niż z nich wypłacili" - czytamy w raporcie.

W maju dużą popularnością wśród klientów TFI cieszyły się również fundusze dłużne. Wśród rozwiązań zagranicznych wysokie saldo w maju (+0,14 mld zł) wynikało przede wszystkim z udanych emisji certyfikatów trzech funduszy zamkniętych - Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN, Ipopema Global Bonds FIZ oraz PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ, których łączny bilans sprzedaży w maju przekroczył +0,1 mld zł.

"Z kolei wysokie saldo wpłat i wypłat funduszy dłużnych polskich (+0,18 mld zł) to niemal wyłącznie zasługa wpłat do rozwiązań obligacji korporacyjnych. Większość z nich zakończyło miesiąc z dodatnim bilansem sprzedaży, ale kluczowy wpływ na wynik całej grupy miało saldo wpłat i wypłat dwóch funduszy - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) oraz UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO), które pozyskały po +0,1 mld zł" - czytamy dalej.

Dużą popularnością wśród inwestorów cieszyły się również inne produkty o niższym poziomie ryzyka - fundusze gotówkowe i pieniężne. W maju do tego segmentu trafiło ponad +0,1 mld zł.

Drugi z rzędu spadkowy miesiąc na GPW nie przekonał klientów TFI do funduszy akcji polskich, których bilans sprzedaży w maju wyniósł -0,15 mld zł. Przewaga wypłat nad wpłatami dotyczyła zarówno funduszy o uniwersalnej strategii, jak i tych skupionych na segmencie małych i średnich spółek.

Odwrót od ryzyka nie sprzyjał też popularności funduszy mieszanych. Tradycyjnie już największym obciążeniem dla tego segmentu był niski bilans sprzedaży funduszy zrównoważonych polskich oraz stabilnego wzrostu, z których klienci wypłacili odpowiednio -49,8 mln zł oraz -26,8 mln zł. W tym segmencie, podobnie jak w przypadku funduszy akcyjnych, przewaga wypłat nad wpłatami pojedynczych rozwiązań nie przekraczała kilkunastu mln zł.

ISB
Czytaj także
Polecane galerie
wito49854
2016-06-14 09:19
Polityka potrafi się przysłużyć gospodarce, giełdzie i walucie. Żeby skutecznie inwestować w akcje, waluty, surowce czy fundusze nie powinno się tego robić pod wpływem emocji. Trzeba mieć system. Jest dobra książka "Jak stworzyć system transakcyjny do inwestowania na giełdzie" - praktyczna, krok po kroku i polskie realia. Dzięki systemowi opisanemu w tej książce uniknąłem strat na GPW i czekam sobie teraz na lepsze czasy