Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
górnictwo
02.10.2018 08:19

Ferrum miało 2,73 mln zł zysku netto, 6,79 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.

Ferrum odnotowało 2,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 20,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 6,79 mln zł wobec 21,11 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 162,76 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 168,73 mln zł rok wcześniej.

"Wpływ na skonsolidowane wyniki za I półrocze 2018 r. miała w szczególności poprawa wyników z działalności operacyjnej zarówno w podmiocie dominującym Ferrum , jak i w spółkach zależnych ZKS Ferrum i Ferrum Marketing" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 2,39 mln zł wobec 22,38 mln zł straty rok wcześniej.

"Za I półrocze 2018 r. emitent odnotował niewielką stratę z działalności operacyjnej na poziomie 149 tys. zł i stratę netto 2 390 tys. zł, na którą istotny wpływ miały koszty związane z finansowaniem zewnętrznym. W okresie I półrocza 2017 r. spółka dokonała przeszacowania wyceny nieruchomości inwestycyjnej. Skutkiem przeszacowania było ujęcie w półrocznych sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2017 r. jednorazowych operacji księgowych, które zmniejszyły wynik z działalności operacyjnej o 18 963 tys. zł oraz wynik netto za ww. okres o 15 360 tys. zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, bez uwzględnienia w porównaniu powyżej opisanego przeszacowania, w I półroczu 2018 r. wynik z działalności operacyjnej wzrósł o 4 015 tys. zł, a wynik netto wzrósł o 4 634 tys. zł. Osiągnięte w I półroczu 2018 r. wyniki są efektem w szczególności oddłużenia emitenta poprzez konwersję zobowiązań finansowych na akcje oraz uruchomienia linii do produkcji rur spiralnie spawanych, co pozwoliło spółce na znaczące
zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz poszerzenie asortymentu oferowanych produktów" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

Tagi: górnictwo, hutnictwo, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz