Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

GetBack uzyskał łącznie 1 212,9 mln zł spłat w 2017 r., wzrost o 70,1% r/r

0
Podziel się

GetBack uzyskał w całym ub.r. łącznie 1 212,9 mln zł spłat z zarządzanych portfeli, tj. o 70,1% więcej niż rok wcześniej, podała spółka. Łączna kwota nabyć portfeli w zarządzanych przez GetBack własnych oraz zewnętrznych funduszach wyniosła 1 919,3 mln zł i była o 110,5% wyższa w ujęciu rocznym. 

GetBack uzyskał łącznie 1 212,9 mln zł spłat w 2017 r., wzrost o 70,1% r/r
bEhgTZwB

Ponadto GetBack w dalszym ciągu utrzymuje wysoki poziom realizacji spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności w odniesieniu do planu odzysków z daty ich nabycia. Na koniec 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 115%, wobec 113% w poprzednim roku, podano w komunikacie.

"Zeszły rok był dla nas szczególnie korzystny pod względem realizacji kluczowych parametrów operacyjnych, co nas niezmiernie cieszy. Dzięki debiutowi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zyskaliśmy bardzo istotne źródło finansowania rozwoju biznesu, stając się jednocześnie jeszcze bardziej transparentną spółką. Realizując politykę pełnej przejrzystości i dialogu z rynkiem w minionym roku zdecydowaliśmy się cyklicznie prezentować dane dotyczące spłat i inwestycji w nabycia portfeli. Oba te parametry są na najwyższym w naszej historii poziomie. Osiągnięte rezultaty pozwalają z optymizmem patrzeć na 2018 rok" - powiedział prezes Konrad Kąkolewski, cytowany w materiale.

Spółka podała również, iż od początku działalności w imieniu funduszy własnych i zewnętrznych, których wierzytelnościami zarządza, nabyła portfele wierzytelności za łączną cenę ponad 4,3 mld zł, a do chwili obecnej w wyniku ich obsługi uzyskała spłaty w kwocie ponad 2,4 mld zł.

bEhgTZwD

Na koniec 2017 r. nominalna wartość wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu spółki wyniosła 28,2 mld zł, podczas gdy rok temu wartość ta wynosiła 19,4 mld zł, co oznacza wzrost o 45,4% w ciągu 12 miesięcy.

"Mogę śmiało powiedzieć, że dynamiczny wzrost skali działania spełnił nasze oczekiwania. W 2017 roku na rynku w Polsce byliśmy niekwestionowanym liderem rynku,jeżeli chodzi o nabycia portfeli, a ponadto rozpoczęliśmy ekspansję w kolejnych krajach - to jest na rynku hiszpańskim i bułgarskim. Nasze działania związane z aktywnym proponowaniem i strukturyzowaniem transakcji sprzedającym portfele wierzytelności przynoszą efekty i zamierzamy je kontynuować.Dostrzegamy wiele możliwości inwestycyjnych w Polsce i chcemy w dalszym ciągu umacniać naszą pozycję na rodzimym rynku. Ponadto ugodowe podejście do osób zadłużonych daje nam możliwość generowania wysokich i stabilnych spłat z obsługiwanych portfeli wierzytelności." - dodał Kąkolewski.

Odpowiednio do wzrostu parametrów wskazanych powyżej wzrosła również wysokość oczekiwanych przyszłych wpływów z portfeli wierzytelności nabytych przez fundusze własne oraz oczekiwanych przyszłych wpływów z portfeli wierzytelności nabytych przez fundusze zewnętrzne należnych Spółce. Na koniec 2017 r. oczekiwane przez spółkę wpływy z tego tytułu kształtują się na poziomie 7,8 mld zł, podano także.

Grupie kapitałowej GetBack udało się również utrzymać na koniec 2017 roku jeden z najniższych w branży poziom kosztów bezpośrednich związanych z dochodzeniem wierzytelności (ang. cost-to-collect), który wyniósł 20,9%.

bEhgTZwJ

Dane za sam IV kw. 2017 roku przedstawiały się następująco:

- kwoty transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych: 336,5 mln zł; IV kw. 2016: 134,4 mln zł; zmiana: 150,4% ,

- wysokość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych oraz zarządzanych przez spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych: 346,3 mln zł; IV kw. 2016: 215,7 mln zł; zmiana: 60,5%,

- realizacja odzysku z portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności: 115%; IV kw. 2016: 113%; zmiana: 1,8%,

bEhgTZwK

- wysokość nominału wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu spółki z tytułu obsługi funduszy własnych oraz zewnętrznych: 28,2 mld zł; IV kw. 2016: 19,4 mld zł; zmiana: 45,4%,

- wysokość skumulowanych kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza spółka: 4 357,1 mln zł; IV kw. 2016: 2 437,8 mln zł; zmiana 78,7%,

- wysokość skumulowanych spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych: 2 441,5 mln zł; IV kw. 2016: 1 228,6 mln zł; zmiana 98,7%,

- wysokość oczekiwanych przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy własnych oraz oczekiwanych wartości przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy zewnętrznych należnych Grupie (ERC): 7 832,6 mln zł; IV kw. 2016: 3 716,3 mln zł; zmiana 110,8%.

bEhgTZwL

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

bEhgTZxe
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)