Notowania

finanse
05.12.2016 14:38

Getin Noble Bank sprzeda 10,93% akcji BIK Idea Bankowi

Podziel się
Dodaj komentarz

Zarząd Getin Noble Banku podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody w zakresie zamiaru zbycia przez bank akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej (BIK) w łącznej liczbie 1 700 akcji serii A, stanowiących 10,93% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, na rzecz Idea Banku, podał Getin Noble Bank.

Bank zapowiedział, że wystąpi dziś do rady nadzorczej BIK z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie akcji. RN BIK na podjęcie uchwał w przedmiotowej sprawie ma 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie ze statutem spółki, akcje mogą być zbyte jedynie na rzecz podmiotu będącego bankiem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe.

"W przypadku braku zgody na podmiot wskazany przez bank jako nabywcę, statut spółki zobowiązuje radę nadzorczą, w terminie 60 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zgody, do wskazania innego nabywcy. Emitent zaznacza, że zgodnie z statutem spółki uchybienie terminowi wskazanemu w powyższym akapicie powoduje, że akcje będą mogły być zbyte bez ograniczeń" - czytamy dalej.

W ocenie Getin Noble Banku, przeprowadzenie transakcji będzie miało wpływ na jego wynik finansowy, podano także.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz