Notowania

budownictwo
18.12.2017 17:00

GK Immobile jest gotowa objąć 9 mln akcji nowej emisji ZBM Zremb-Chojnice

GK Immobile jest zainteresowana objęciem w wyniku nowej emisji akcji 9 mln akcji na okaziciela w spółce Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice w restrukturyzacji, po cenie emisyjnej 0,75 zł za jedną akcję, tj. o łącznej wartości emisji nowych akcji w wysokości 6,75 mln zł.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Warunkiem objęcia akcji jest zbadanie, na koszt Zremb, jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiednio Zremb oraz jej grupy kapitałowej za rok obrachunkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. przez zaakceptowaną przez spółkę firmę audytorską spośród następujących podmiotów: Deloitte, E&Y, KPMG, PwC, a także brak istotnych rozbieżności pomiędzy jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych odpowiednio Zremb oraz jej grupy kapitałowej za rok obrachunkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r., a sprawozdaniem z badania sporządzonym przez wyznaczony podmiot" - czytamy w komunikacie.

Jak podała spółka, dodatkowym warunkiem oferty jest rezygnacja z przeprowadzenia w najbliższym czasie jakichkolwiek nowych emisji akcji Zremb (z wyjątkiem emisji akcji wynikającej z oferty spółki).

"Jednocześnie spółka poinformowała Zremb, iż środki pieniężne uzyskane przez Zremb z tytułu wniesienia wkładu przez spółkę w zamian za objęte udziałowe papiery wartościowe mogłyby zostać przeznaczone również (z zachowaniem zasad ogólnych regulowania przez Zremb jej wymagalnych wierzytelności) do zaspokojenia wierzycieli Zremb" - podano także.

Spółka zaznaczyła, że oferta jest aktualna do 21.12.2017 r.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz