Notowania

budownictwo
19.04.2018 10:04

GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu w 17 z 34 działów przemysłu

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 17 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w marcu 2018 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Podziel się
Dodaj komentarz

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w marcu br. o 1,8% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 11%) i o 11,4% wyższa w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,3% niższym w porównaniu z lutym br.

"W stosunku do marca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 17 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 17,9%, papieru i wyrobów z papieru - o 6,1%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 5,8%, w produkcji artykułów spożywczych oraz w naprawie, konserwacji i instalowaniu ma-szyn i urządzeń - po 5,4%, w produkcji urządzeń elektrycznych - o 4,1%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 16 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 24,2%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 7,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 5,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 5,3%, maszyn i urządzeń - o 5%.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmu-jąca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w marcu br. wyższa o 16,2% niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 17,1%) i o 32,2% w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 18,7% wyższym niż w marcu ub. roku i o 0,4% niższym w porównaniu z lutym br.

"W stosunku do marca ub. roku wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach w zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 34,9% oraz specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 17,7%, natomiast spadek wystąpił podmiotach, których podstawowym rodzajem działalno-ści są roboty budowlane specjalistyczne - o 3%" - czytamy dalej.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, forex, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz