Notowania

energetyka
09.11.2018 10:58

GUS: Udział węgla kamiennego w wytwarzaniu energii el. wyniósł 46,4% w 2017 r.

Udział węgla kamiennego w wytwarzaniu energii elektrycznej wyniósł 46,4%, a węgla brunatnego 30,6% w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Energia elektryczna wytwarzana była także z wiatru (8,7%), paliw gazowych (5,7%), biomasy (3,1%) oraz pozostałych nośników (5,2%).

Podziel się
Dodaj komentarz

Produkcja energii elektrycznej wzrosła w 2017 roku o 2,3% do poziomu 170,5 TWh, zużycie energii do 162,8 TWh, a straty sieciowe wyniosły 10 TWh. Import przewyższył eksport o 2,3 TWh. Największy udział w zużyciu miał sektor przemysłu (51%), udział gospodarstw domowych wyniósł 18%, a pozostałych odbiorców 26%. Energia elektryczna zużyta w transporcie stanowiła 3%, a w rolnictwie i budownictwie po 1%, podano w raporcie.

"Pozyskanie energii pierwotnej w Polsce w 2017 roku zmniejszyło się o 2,9% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosło 2 723,7 PJ. Spadek pozyskania został odnotowany w przypadku węgla kamiennego, gazu ziemnego i ropy naftowej, zaś zwiększenie pozyskania w przypadku węgla brunatnego i pozostałych nośników energii. Najważniejszym pozyskiwanym nośnikiem energii był w 2017 r. węgiel kamienny (57,9%). Drugim pod względem wielkości wydobycia nośnikiem był węgiel brunatny z udziałem wynoszącym 18,7%. Udział gazu ziemnego w pozyskaniu wyniósł 5,3%, ropy naftowej 1,5%, a pozostałych, w znacznej mierze odnawialnych nośników energii 16,6%" - czytamy także w materiale.

Wydobycie węgla kamiennego obniżyło się w 2017 roku w stosunku do roku poprzedniego o 6,8% i wyniosło 66 mln ton; tendencja spadkowa wydobycia utrzymuje się od roku 2012. W przypadku zużycia nastąpił nieznaczny (o 0,5%) wzrost do 75 mln ton w 2017 r.

Wydobycie gazu ziemnego wyniosło 145,2 PJ, a zużycie ogółem 689,5 PJ (uwzględniając zużycie w odazotowniach gazu ziemnego). Import wyniósł 545,7 PJ, a eksport 42,3 PJ.

Wydobycie ropy naftowej w Polsce wyniosło 1 mln ton w 2017 r. i pokryło 4% zużycia, które obniżyło się o 2,5% r/r i wyniosło 25,1 mln ton, podano w raporcie.

Produkcja koksu i półkoksu wyniosła w 2017 r. 9,4 mln ton i spadła o 2,5% r/r. Większość (69%) produkcji została skierowana na eksport, który osiągnął 6,5 mln ton. Zużycie koksu wyniosło 3,2 mln ton.

"W zużyciu benzyn silnikowych odnotowano w 2017 roku wzrost o 9,8% w stosunku do roku poprzedniego; trend wzrostowy trwa od 2014 roku. Produkcja nieznacznie obniżyła się i wyniosła 4,2 mln ton. Zużycie w transporcie stanowiło 99%, a w przemyśle 1%" - czytamy dalej.

Produkcja oleju napędowego I wzrosła w 2017 roku o 2,5% i wyniosła 11,5 mln ton, natomiast zużycie wzrosło o 19,4% i wyniosło 16,4 mln ton. Import kontynuował dynamiczny wzrost (o 30,5% do 5,1 mln ton w 2017 roku), podczas gdy eksport obniżył się o 82,8% do poziomu 187 tys. ton. Udział transportu w zużyciu wyniósł 82%, rolnictwa 12%, a przemysłu 5%.

"Zużycie bezpośrednie nośników energii pierwotnej wzrosło w 2017 r. o 2,7%. Największe zużycie zostało zaobserwowane w przypadku gazu ziemnego wysokometanowego (501,8 PJ oraz węgla kamiennego (443,9 PJ). Głównymi odbiorcami energii pierwotnej były gospodarstwa domowe (532,1 PJ) oraz przetwórstwo przemysłowe (503,2 PJ)" - podano również.

Zużycie bezpośrednie energii pochodnej wzrosło w 2017 r. o 8,2%, najważniejszymi nośnikami były olej napędowy I (689,6 PJ), energia elektryczna (583,3 PJ) i ciepło (302,3 PJ). Głównymi konsumentami energii pochodnej był transport (891,1 PJ), przetwórstwo przemysłowe (501,6 PJ) oraz gospodarstwa domowe (299,3 PJ).

 

Tagi: energetyka, górnictwo, hutnictwo, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz