Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Kara KNF dla IDM SA. Konsekwencje dotkną dwie spółki

0
Podziel się

Komisja zarzuca spółkom m.in. kierowanie się przede wszystkim własnym interesem, a nie klienta.

Andrzej Jakubiak, prezes KNF
Andrzej Jakubiak, prezes KNF (Jacek Waszkiewicz/Reporter)
bEpBqJfp

Komisja nałożyła na Dom Maklerski IDM SA karę pieniężną w maksymalnej wysokości 500 tysięcy złotych. Dwa razy więcej będzie musiała zapłacić Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Dom Maklerski IDM miał zarządzać portfelami inwestycyjnymi Idea Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Idea Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego niezgodnie z umową oraz statutami tych funduszy.

_ W toku postępowania ustalono, że Dom Maklerski IDM SA nabywał do portfeli inwestycyjnych Idea Premium SFIO i Idea Parasol FIO papiery wartościowe, a w szczególności obligacje korporacyjne, niespełniające wymaganych kryteriów. (...) W wielu przypadkach były to papiery wartościowe emitentów o wątpliwej wiarygodności kredytowej, a niektóre transakcje przeprowadzane były w warunkach, w których istniał konflikt interesów _ - czytamy w komunikacie KNF.

bEpBqJfr

W ocenie KNF, Dom Maklerski IDM SA nie przestrzegał obowiązku wykonywania swoich czynności z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru ich wykonywania, nie działał w najlepiej pojętym interesie klienta, tj. Idea TFI SA i kierował się przede wszystkim interesem własnym.

Zarzutów bezpośrednio skierowanych w stronę Idea TFI SA jest znacznie więcej. Wśród 9 głównych punktów znalazło się m.in.: _ przedstawienie w prospekcie informacyjnym Idea Parasol FIO nierzetelnych informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa, w tym ryzyku inwestycyjnym związanym z przyjętą polityką inwestycyjną subfunduszu Idea Obligacji, oraz nierzetelnych informacji w zakresie opisu profilu inwestora subfunduszu Idea Obligacji. _

¡ naruszenie przez Idea Parasol FIO § 11 ust. 1 pkt 12 i pkt 13 w związku z § 3 ust. 1 _ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego _, poprzez przedstawienie w prospekcie informacyjnym Idea Parasol FIO nierzetelnych informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa, w tym ryzyku inwestycyjnym związanym z przyjętą polityką inwestycyjną subfunduszu Idea Obligacji, oraz nierzetelnych informacji w zakresie opisu profilu inwestora subfunduszu Idea Obligacji,

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

bEpBqJfS
giełda
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)