Notowania

finanse
10.12.2015 14:27

KE wzywa Polskę do wdrożenia 1. zmiany dyrektywy dot. konglomeratów finansowych

Podziel się
Dodaj komentarz

Komisja Europejska (FE) wezwała Polskę, Węgry i Luksemburg do wdrożenia pierwszej zmiany dyrektywy w sprawie konglomeratów finansowych (dyrektywa 2011/89/UE, FICOD 1), podała Komisja.

Dyrektywą tą zmieniono pierwotną dyrektywę w sprawie konglomeratów finansowych (dyrektywa 2002/87/UE), a także dyrektywy 98/78/WE, 2006/48/WE i 2009/138/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego.

Przedmiotowe grupy są to grupy finansowe prowadzące w szerokim zakresie działalność zarówno w sektorze bankowym, jak również ubezpieczeniowym i inwestycyjnym.

Dyrektywę 2011/89/UE przyjęto jako "rozwiązanie doraźne" w celu uzupełnienia luk w dodatkowym nadzorze, które ujawniły się podczas kryzysu, w szczególności umożliwiając organom nadzorczym jednoczesne zastosowanie zarówno nadzoru sektorowego, jak też dodatkowego.

"Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i następuje po wystosowaniu wezwań do usunięcia uchybienia, które skierowano do władz odnośnych państw w kwietniu 2014 r. W przypadku, jeśli państwa członkowskie nie wypełnią w ciągu dwóch miesięcy swoich zobowiązań, Komisja może skierować przeciwko nim sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE" - czytamy w komunikacie.

Państwa członkowskie miały obowiązek wprowadzenia zmian do czerwca 2013 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących podmiotów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w odniesieniu do których termin upłynął w lipcu 2013 r.

Wymienione trzy państwa nie powiadomiły jednak Komisji Europejskiej o wszystkich niezbędnych środkach, w związku z czym Komisja nie może stwierdzić, że dokonały one pełnego wdrożenia tych przepisów do prawa krajowego, podała KE.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz