Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 56,5 pkt w III kw.

0
Podziel się

Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Wartość Barometru Consumer Finance spadła do 56,5 pkt w III kw. tego roku z 58,4 pkt kwartał wcześniej. Jest to również czternasty z rzędu odczyt tego wskaźnika powyżej 50 punktów, wynika z ankiety badawczej Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). 

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 56,5 pkt w III kw.
bEhvSJxh

"Dane z sektora finansowego wskazują na coraz lepszą koniunkturę w obszarze popytu na kredyt gospodarstw domowych. Zadłużenie gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne rosło w ujęciu rok do roku w pierwszej połowie br. średnio o ok. 8%, a w czerwcu było większe nawet o 9,5% niż przed rokiem. W relacji do PKB kredyt konsumpcyjny utrzymuje się na poziomie ok. 8,5% PKB. Wartość Barometru na poziomie 56,5 pkt. wskazuje, że wzrost zadłużenia będzie się utrzymywał w przyszłości, choć jego tempo wzrostu może być mniejsze" - czytamy w komunikacie.

Z badania wynika, że w największym stopniu na pogorszenie Barometru w bieżącym kwartale oddziałuje niepewność w zakresie przewidywanej sytuacji finansowej. Uległ pogorszeniu również wskaźnik prognozy ogólnej sytuacji w obszarze finansów gospodarstwa domowego oraz całej gospodarki.

"Uwzględniając te wskazania, możemy zatem oczekiwać spowolnienia wzrostu całej gospodarki, jak też spowolnienia wzrostu naszych dochodów" - czytamy dalej.

bEhvSJxj

Trzeci kwartał z rzędu poprawia się sytuacja gospodarstw domowych w obszarze poważnych wydatków.

"W tym obszarze obserwujemy poprawę popytu na przeprowadzenie remontu i zakup samochodu, przy czym zmalała skłonność do finansowania tych wydatków ze środków kredytowych. Rośnie zaś skłonność do finansowania z kredytu wydatków na dobra trwałe" - podano także.

Grupa gospodarstw domowych obsługujących zobowiązania bezproblemowo oraz tych, które deklarują, że obsługa zobowiązań w ogóle ich nie dotyczy, jest dominująca i wyniosła 74,5% (wobec 75,1% poprzednio). Grupa respondentów deklarujących małe problemy pozostała na zbliżonym poziomie (choć nieco niższym, w granicach błędu statystycznego), tj. 19,5% (wobec 19,8%).

"W obecnym badaniu zanotowaliśmy przyrost grupy respondentów, którzy przy bieżącej obsłudze zobowiązań deklarują 'duże problemy, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy'. Takich respondentów jest obecnie 5,4% (wobec 3,6%). Zmniejszyła się zaś grupa respondentów którzy deklarują duże problemy z opóźnieniem spłaty przekraczającym pół roku - jest ich zaledwie 0,6% (wobec 1,5% poprzednio). Łącznie ,,duże problemy deklaruje ok. 6% (wobec 5,1% poprzednio i 5,8% przed rokiem)" - czytamy w materiale.

bEhvSJxp

W pierwszych trzech kwartałach br. średnio ok 6% deklaruje duże problemy wobec średnio ok. 4,8% w całym 2017 r., podano także.

W przypadku prognozy terminowości obsługi zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach również dominuje grupa gospodarstw domowych spodziewających się bezproblemowej obsługi swoich zobowiązań lub deklarujących, że problem obsługi zobowiązań nie będzie ich dotyczył.

"Udział tej grupy jednak zmalał z 64,6% do 60,7%. Względem poprzedniego badania zwiększyła się grupa gospodarstw domowych spodziewających się niewielkich problemów z obsługą zobowiązań. W poprzednim badaniu stanowiły one 12,1%, a obecnie 16,6% ogółu. Z drugiej strony zwiększyła się grupa respondentów deklarujących duże problemy, z 3% do 5,1%. Grupa oczekująca zaprzestania obsługi jest nadal marginalna i wynosi 0,3% (wobec 0,7% poprzednio)" - czytamy również.

Barometr Consumer Finance skonstruowany jest w taki sposób, że poziom 50 punktów oznacza stagnację rynku, podczas gdy wyższe wartości reprezentują spodziewaną dodatnią dynamikę rynku kredytów konsumpcyjnych w nadchodzącym roku.

bEhvSJxK
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)