Notowania

giełda
13.12.2016 08:53

Manpower: 12% firm chce zwiększać zatrudnienie w ciągu kwartału

Podziel się
Dodaj komentarz

Spośród 752 przebadanych w Polsce pracodawców, 12% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w I kw. 2017 r. (wobec 15% w IV 2016 r.), 8% zamierza redukować etaty (wobec odpowiednio 7%), a 73% (wobec 75%) nie planuje zmian personalnych, podano w raporcie "Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia", przedstawionym przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup.

Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +9%. Dodatnia prognoza dla Polski odnotowywana jest 15. kwartał z rzędu. Zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym, wynik utrzymuje się na zbliżonej pozycji.

"Umiarkowany optymizm, odnotowywany od ponad roku w prognozach ManpowerGroup dla rynku pracy w Polsce, nie ulega zmianie. Z racji spowolnienia gospodarczego, obserwujemy obecnie większą niepewność i ostrożność pracodawców, co do planów powiększania swoich zespołów w nadchodzącym czasie. [...] W nowym roku możemy spodziewać się ugruntowania dotychczasowej sytuacji rynku pracownika, który skłania przedsiębiorców do poszukiwania nowych źródeł talentów oraz sięgania po niewykorzystane metody zatrzymywania pracowników w firmach" - powiedziała dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce Iwona Janas, cytowana w komunikacie.

Wskazała również, że sytuacja narastania liczby ofert powoduje, iż pracownicy są otwarci na zmianę pracy głównie z uwagi na możliwość podwyższenia pensji.

"Dla kandydata w Polsce nadal najczęstszym i najprostszym sposobem zwiększenia otrzymywanego wynagrodzenia jest zmiana dotychczasowego miejsca pracy. To trend, któremu warto przeciwdziałać, zarówno dla korzyści przedsiębiorców, jak i ich zespołów, wprowadzając istotne zmiany w dotychczasowej polityce personalnej wielu przedsiębiorstw" - podkreśliła Janas.

W 6 z 10 badanych sektorów kraju prognoza netto zatrudnienia dla I kwartału 2017 r. jest dodatnia. Najwyższą notę uzyskano dla budownictwa oraz produkcji przemysłowej, dla której wynik wyniósł odpowiednio +24 i +20%. Zauważalny optymizm odnotowywany jest też dla branż transport/logistyka/komunikacja oraz restauracje/hotele: +12%. Pozytywne prognozy dotyczą również rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo, +10%, a także handel detaliczny i hurtowy, +9%.

Najniższe prognozy dotyczą sektorów energetyka/gazownictwo/wodociągi oraz finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi, odpowiednio -7% i -4%. Wyniki dla obszarów kopalnie/przemysł wydobywczy i instytucje sektora publicznego również wskazują na nieprzychylne warunki do szukania pracy, odpowiednio 0% i -1%.

Prognoza netto zatrudnienia dla I kwartału 2017 r. w pięciu z sześciu badanych regionach Polski jest dodatnia.

"Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższą notę uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców z regionu Południowo-Zachodniego, dla którego odnotowano wynik +18%. Zauważalny optymizm panuje również w regionach Północno-Zachodnim oraz Wschodnim, odpowiednio +12% i +10%. Umiarkowany optymizm, odnotowano w Centrum, gdzie uzyskano prognozę +7%. Wynik dla Północy wyniósł +2%, sygnalizując niewielką poprawę sytuacji, podczas gdy prognoza dla Południa wyniosła -1%, wskazując na niezbyt optymistyczną sytuację" - czytamy w komunikacie.

Prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia dla grup przedsiębiorstw wszystkich wielkości.

Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw, prognoza wynosi +22%. Umiarkowany optymizm obserwowany jest w średnich przedsiębiorstwach, w których uzyskano prognozę na poziomie +11%. Najsłabsze noty otrzymano na podstawie deklaracji pracodawców z małych firm i mikroprzedsiębiorstw, gdzie wynik wyniósł +4% dla każdej z tych grup.

"Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia" to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Raport dla I kwartału 2017 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 19 października a 1 listopada 2016 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz