Notowania

giełda
11.12.2018 16:41

mDM: W 2019 r. największa dynamika wyników w energetyce, handlu i chemii

Sektorami, które będą raportować największą (dwucyfrową) dynamikę wzrostu wyniku operacyjnego i zysku netto w 2019 r. będą: energetyka, handel - w tym odzież - oraz chemia, ocenił Dom Maklerski mBanku (mDM) w raporcie pt. "Rynek akcji w 2019: strategia inwestycyjna". mDM spodziewa się także nieco ponad 10-proc. wzrostu zysków w sektorze finansowym oraz TMT.

Podziel się
Dodaj komentarz

"W mijającym roku relatywnie słabe zachowanie WIG to obok spadku indeksów EM i lokalnych czynników ryzyka (polityczne, GetBack, fundusze) efekt rozczarowujących wyników spółek. W stosunku do prognoz ze stycznia br. jedynie 28 z 83 analizowanych przez nas spółek będzie miało lepsze/zgodne wyniki na poziomie EBITDA (26 spółek na poziomie wyniku netto). Sektorami, które najbardziej rozczarowały vs. oczekiwania są: chemia, budownictwo, sektor wydobywczy, spółki odzieżowe, a w dalszej kolejności przemysł oraz handel hurtowy/spożywczy. Słabe wyniki br. obniżyły również oczekiwania na 2019, stąd przy pozytywnym scenariuszu makro, łatwiej będzie o pozytywne zaskoczenia. Sektorami, które będą raportować największą (dwucyfrową) dynamikę wzrostu wyniku operacyjnego i zysku netto będą: energetyka, handel w tym odzież oraz chemia. Spodziewamy się nieco ponad 10% wzrostu zysków w sektorze finansowym oraz TMT" - czytamy w raporcie.

Poniżej wybrane wnioski DM w odniesieniu do poszczególnych sektorów:

- finanse - "Nasze obecne wyceny wskazują na 17-proc. potencjał wzrostu dla całego sektora, 21% dla banków regionalnych i czeskich, 15% potencjał dla polskich banków oraz 14% dla polskich spółek finansowych [...] Wyniki sektora bankowego mają nadal potencjał do poprawy. Prognozujemy wzrost zysku netto na poziomie +7% w regionie CEE z czego +15% w Polsce".

- chemia - "naszym zdaniem ceny surowców energetycznych w 2019 roku nie powinny już mieć tak istotnie negatywnego wpływu na wyniki spółek chemicznych (efekt wysokiej bazy 2018 roku). Wyższe będą z pewnością koszty certyfikatów CO2, węgla energetycznego i energii elektrycznej. Z drugiej strony niższe mogą być ceny gazu ziemnego"

- energetyka - "w naszej opinii ostatnie odbicie WIG Energia to nie tylko korekta po mocnych spadkach, ale zmiana trendu, którą obok wspomnianych czynników makro i regulacji powinny napędzać korzystne tendencje na poziomie FCF (capex 2019-22 niższy o 16% vs. 2015-18, a EBITDA wyższa o 20%) i bilansu (DN/EBITDA spada do 1,5x w 2020). Liczymy na powrót dyskusji na temat dywidend w przyszłym roku"

- telekomunikacja, media, IT - "sezon wyników za 3Q'18 uwiarygodnił dobrą kondycję sektora. [...] Poprawa wyników spółek IT powinna wspierać sentyment do sektora, stąd liczymy na wzrost indeksu WIG Info w średnim terminie, jednak ze względu na dobre zachowanie się indeksu WIG Info na tle szerokiego rynku zalecamy selektywne podejście do spółek IT"

- przemysł - "kilkumiesięczny spadek wskaźników wyprzedzających dla przemysłu w Europie (PMI) oraz słabsze momentum w sektorze motoryzacyjnym w Europie i Chinach powodują niepewność odnośnie przyszłorocznej koniunktury na sprzedawane wyroby. Polskie spółki przemysłowe mają za sobą bardzo udany 2018 rok pod względem wolumenów sprzedaży, które jednocześnie były bardzo bliskie poziomowi dostępnych mocy produkcyjnych"

- deweloperzy - "w odróżnieniu od typowego cyklu koniunkturalnego, gdzie słabnący popyt schładza podaż, ograniczenie oferty w mijającym roku połączone z silnym popytem, wspierało dalszy wzrost cen. Sądzimy, że wysokie dynamiki wzrostu cen mieszkań w ofercie mogą przekładać się na utrzymanie trendu wzrostowego cen transakcyjnych także w 2019. Kwestią otwartą, z drugiej strony, pozostaje przestrzeń akceptowalna przez kupujących do dalszych podwyżek cen"

- budownictwo - "sądzimy, że otoczenie rynkowe w dalszym ciągu będzie pozostawało niekorzystne w 2019 ze względu na (1) presję po stronie wynagrodzeń i (2) wysokie ceny materiałów budowlanych i tym samym utrzyma negatywny sentyment do sektora budowlanego. Na portfelach spółek specjalizujących się w segmencie infrastrukturalnym w dalszym ciągu ciążą kontrakty zawierane przy niższych cenach materiałów i wynagrodzeń z 2016-17 z ryzykiem niedoszacowanych kosztów. W krajowym otoczeniu prawno-ekonomicznym niepewna pozostaje także możliwość dokonania rewaloryzacji takich kontraktów. Utrzymująca się presja kosztowa może dalej negatywnie wpływać na marże w 2019, a najbardziej ucierpią spółki z wolno rotującym portfelem zamówień"

- handel - "segment odzieżowo obuwniczy w 2019 roku będzie zmagał się z rosnącymi kosztami wynagrodzeń (podobnie jak w 2018 roku) oraz wzrostem cen energii (nowy czynnik). Naszym zdaniem negatywny efekt presji kosztowej powinien zostać zniwelowany przez poprawę sprzedaży porównywalnej w spółkach o silnej pozycji rynkowej [...] W sektorze handlu spożywczego w 9M'18 wszystkie analizowane spółki poprawiły marżę brutto na sprzedaży, co wskazuje na poprawę warunków zakupowych oraz stopniowe podwyższanie cen. Naszym zdaniem trend ten zostanie utrzymany w 2019 roku, a podwyżki cen mogą przyśpieszyć ze względu na wyższą presję kosztową niż w 2018 roku (wzrost cen energii, która stanowi istotną pozycję kosztową dla spółek z sektora)".

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz