Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Medicalgorithmics przejmie spółkę w USA za ponad 100 mln zł

0
Podziel się:

Medicalgorithmics za 75 proc udziałów Medi-Lynx zapłaci 34,1 mln dolarów.

Marek Dziubiński, prezes Medicalgorithmics
Marek Dziubiński, prezes Medicalgorithmics (Marek Dziubiński [fot. Medicalgorithmics])
bFeyVSet

Medicalgorithmics za 75 procent udziałów Medi-Lynx zapłaci 34,1 mln dolarów.

Medicalgorithmics zawarł ze spółką Medi-Lynx Monitoring Inc. warunkową umowę nabycia 75 proc. udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC z siedzibą w Plano za kwotę 34,1 mln dolarów.

Nabywcą udziałów jest powołana i w całości kontrolowana przez Medicalgorithmics S.A., spółka celowa funkcjonująca pod firmą Medicalgorithmics US Holding Corporation zarejestrowana pod prawem Stanu Delaware, z siedzibą w Wilmington (Medicalgorithmics USA).

bFeyVSev

Medi-Lynx prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług diagnostyki medycznej za pomocą zaawansowanej technologii monitorowania kardiologicznego - systemu PocketECG dostarczanego przez Medicalgorithmics. Działalność prowadzona jest na terenie USA.

"Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, że spółka AMI Monitoring, Inc. z siedzibą w McKinney, Texas, USA (AMI) nie skorzysta oraz nie wykona przysługującego jej prawa pierwokupu nabycia udziałów w spółce Medi-Lynx " - czytamy w komunikacie.

Terminy do skorzystania oraz wykonania przez AMI przysługującego jej prawa pierwokupu wynoszą odpowiednio trzydzieści dni od dnia doręczenia AMI zawiadomienia o zawarciu przedmiotowej umowy. Doręczenie nastąpi w dniu 15 października 2015 r. oraz do stu dwudziestu dni od złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu.

"Strony ustaliły cenę za udziały w wysokości 34,1 milionów USD. Wycena udziałów została dokonana m.in. na podstawie wyników finansowych Medi-Lynx w oparciu o ostatnie dwanaście miesięcy, licząc wstecz od dnia 30 czerwca 2015 r." - napisano dalej.

bFeyVSeB

Wyniki te zostały zweryfikowane przez firmę audytorsko - doradczą CBIZ Inc, która na potrzeby przedmiotowej transakcji, na zlecenie Medicalgorithmics, przeprowadziła due dilligence Medi-Lynx.

Notowania tygodniowe akcji Medicalgorithmics

"Na podstawie umowy emitent ma dokonać zapłaty w następujący sposób:

1) przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy zbywcy w wysokości równej 16,7 mln USD;

bFeyVSeC

2) wystawienie weksla własnego opiewającego na kwotę 8,7 mln USD z terminem zapadalności cztery (4) lata od dnia objęcia udziałów, zabezpieczonego zastawem na udziałach oraz poręczonego przez emitenta;

3) przekazanie zbywcy akcji emitenta nowej emisji o łącznej wartości 8,7 mln USD" - czytamy dalej.

Aktywa te zostaną sfinansowane przy pomocy środków własnych Medicalgorithmics, instrumentów dłużnych oraz nowo wyemitowanych akcji spółki.

List intencyjny w sprawie tego przejęcia podpisano 31 sierpnia br., a umowa warunkowa miała być podpisana do końca września. Później jednak termin ten przesunięto.

bFeyVSeD

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku innowacyjna spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych, właściciel i wytwórca najnowocześniejszego w skali światowej systemu do analizy pracy serca - PocketECG. Spółka działa na największych i najbardziej perspektywicznych rynkach - w Stanach Zjednoczonych i Azji, dostarcza rozwiązania dla najbardziej prestiżowych ośrodków w Polsce i USA. W lutym 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od listopada 2011 r.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

bFeyVSeW
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)