Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
forex
31.01.2017 12:38

MF: Deficyt budżetu to 46,3 mld zł w 2016r., tj. 84,6% planu wg wstępnych danych

Podziel się
Dodaj komentarz

Deficyt budżetu państwa w 2016 r. wyniósł 46,3 mld zł, tj. 84,6% wartości planowanej w ustawie budżetowej, podało Ministerstwo Finansów, przedstawiając wstępne szacunkowe dane. Deficyt całego sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł w ub. roku 2,8-2,9% PKB, poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba.

Deficyt budżetu państwa był wyższy o 3,7 mld zł w stosunku do deficytu zrealizowanego w 2015 r. (42,6 mld zł). Dochody budżetu wyniosły 314,6 mld zł, tj. 100,3% rocznego planu, a wydatki sięgnęły 360,9 mld zł, tj. 97,9% planu, podano w komunikacie.

"Mamy 314,6 mld zł dochodów i była to większa wartość niż założona w budżecie. Były o prawie 9% wyższe niż uzyskane w 2015 r. i prawie o 1 mld zł wyższe niż w ustawie budżetowej" - powiedział Skiba podczas konferencji prasowej.

Dodał, że wzrost dochodów wynikał ze wzrostu wpływów z podatków od osób fizycznych i wyższych dochodów z akcyzy (były wyższe łącznie o ok. 3 mld zł).

"Ocena wykonania dochodów budżetu jest pozytywna. Prognoza dochodów zapisana w ustawie budżetowej na 2016 r. została zrealizowana pomimo faktu, że warunki makroekonomiczne w ubiegłym roku były mniej korzystne niż przyjęto do ustawy budżetowej. W szczególności odnotowano nieco niższy wzrost PKB tj. 2,8% w ujęciu realnym oraz, co najważniejsze dla poziomu gromadzonych dochodów, kolejny rok deflacji. Pomimo trudniejszych z punktu widzenia realizacji budżetu państwa warunków makroekonomicznych zrealizowano wyższe niż pierwotnie prognozowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku akcyzowego (łącznie o ok. 3 mld zł.). Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych były w 2016 r. na poziomie zbliżonym do założonych w ustawie budżetowej" - czytamy w komunikacie resortu.

Niższe niż pierwotnie zakładano okazały się wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych, wskazało także Ministerstwo Finansów.

"Największym źródłem dochodów budżetowych jest podatek od towarów i usług. Szacuje się, że w 2016 r. dochody budżetu państwa z VAT wyniosły 126,6 mld zł, co oznacza wzrost o 2,8% w stosunku do dochodów uzyskanych w 2015 r. W grudniu ubiegłego roku, zgodnie z planowanym rozkładem dochodów, wpływy z VAT były niższe niż w grudniu 2015 r., co wynikało m.in. z faktu odnotowania rekordowo wysokich wpływów w ostatnim miesiącu 2015 r. (roczna dynamika przekroczyła wówczas 125%). Dochody z VAT w grudniu 2015 r. jak i styczniu 2016 r. determinowane były m.in. wyjątkowo wysokimi obrotami, które związane były z koniecznością finalizowania projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z poprzedniej perspektywy budżetowej UE" - podano także w materiale.

Resort podkreślił też, że kształtowanie się poziomu dochodów z tytułu VAT w grudniu ubiegłego roku było zdeterminowane większą skalą zwrotów, które zaburzają ekonomiczną dynamikę tej kategorii.

"Wprawdzie nie ma jeszcze danych dotyczących inwestycji w IV kw., ale skala zwrotów może być oznaką wychodzenia inwestycji ze stagnacji, czemu sprzyjają również lepsze od oczekiwań wyniki w zakresie produkcji budowlano-montażowej" - wskazano w komunikacie.

W zakresie dochodów niepodatkowych warta odnotowania jest znacząco wyższa, od przyjętej w ustawie budżetowej, wpłata z zysku NBP (do budżetu trafiło 7,9 mld zł). Zgodnie z planem uzyskano ponad 9 mld zł z tytułu aukcji na rezerwacje częstotliwości LTE, przypomniano także.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w 2016 r. wg szacunkowych danych wyniosło 360,9 mld zł tj. 97,9% planu.

"Niższe wykonanie limitu wydatków budżetu państwa w 2016 r. wynikało głównie z tzw. 'naturalnych oszczędności'. Dysponentów środków budżetowych obowiązuje zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Powyższe działania oraz czynniki obiektywne skutkowały niepełnym wykorzystaniem wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2016" - czytamy dalej.

Natomiast wyższe wykonanie wydatków w stosunku do wykonania z lat ubiegłych dotyczy przede wszystkim budżetów wojewodów, co związane jest z realizacją w 2016 r. świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu Rodzina 500+, podsumował resort.

"Deficyt general government według naszych szacunków wyniósł 2,8-2,9% PKB" - powiedział także Skiba.

W ub. tygodniu wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki informował, że planowane zmiany w unijnej metodologii dotyczącej liczenia budżetu państwa mogą doprowadzić do konieczności rozłożenia przez Polskę rozliczenia wpłaty środków z aukcji LTE na 15 lat, ale nawet ta operacja nie sprawi, że deficyt general government Polski przekroczy 3% PKB w 2016 r. (ani też w 2017 r.). Według niego, deficyt za ub.r. wyniesie ok. 2% PKB według metodologii krajowej i ok. 2,7% PKB według metodologii unijnej.

Tagi: forex, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz