Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m do 948 mld zł w kwietniu

0
Podziel się

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2018 r. spadło o 1% m/m i wyniosło 948 740 mln zł, podało Ministerstwo Finansów (MF) prezentując ostateczne szacunki.

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m do 948 mld zł w kwietniu
bDzjbnrF

W maju resort szacował, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2018 r. spadło o 1% m/m do ok. 949 mld zł.

"Spadek zadłużenia w kwietniu 2018 r. był głównie wypadkową:

- ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (- 5,3 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-6,2 mld zł),

bDzjbnrH

- spadku stanu środków na rachunkach budżetowych (- 6,1 mld zł) związanego z wykupem obligacji PS0418,

- osłabienia złotego (+1,4 mld zł) o 0,3% wobec EUR, o 2,1% wobec USD i o 1,2% wobec CNY oraz umocnienia o 1,6% wobec CHF i o 0,8% wobec JPY" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w kwietniu 2018 r. zmniejszyło się o 10,6 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -11,2 mld zł).

"Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową:

bDzjbnrN

- zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+33,7 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych,

- ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-18,6 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-9,3 mld zł) i salda zarządzania środkami europejskimi (-6,0 mld zł),

- osłabienia złotego (+3,0 mld zł) o 1,2% wobec EUR, 0,2% wobec USD, o 3,2% wobec JPY i o 2,9% wobec CNY oraz umocnienia o 1,2% wobec CHF,

- wzrostu długu z tytułu depozytów sądowych (+1,4 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

bDzjbnrO

Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 8,9 mld zł, a zadłużenie nominowane w walutach obcych o 11,3 mld zł, co było wynikiem:

- zwiększenia długu w EUR (+2 mld EUR),

- osłabienia złotego (+3 mld zł), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w USD, CHF, JPY i CNY.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec kwietnia br. 653,45 mld zł i spadło o 1,6% m/m.

bDzjbnrP

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 295,29 mld zł (wzrosło o 0,4% m/m).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 zł w kwietniu (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 611,64 mld zł (spadek o 1,8% m/m).

"W kwietniu 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 31,1%, tj. zwiększył się o 0,5 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. i o 0,4 pkt proc. m/m" - czytamy dalej.

Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu ogółem do poziomu poniżej 30%

bDzjbnrQ

"W kwietniu 2018 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 50,1%, co oznaczało spadek o 0,8 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. Udział nierezydentów nie zmienił się w stosunku do poprzedniego miesiąca" - napisał także resort.

bDzjbnsi
forex
giełda
wiadomości
KOMENTARZE
(0)