Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

'Minutes': Część RPP nie wyklucza cięcia stóp w kolejnych miesiącach

0
Podziel się
'Minutes': Część RPP nie wyklucza cięcia stóp w kolejnych miesiącach
bEgYdMMl

Podczas listopadowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) część członków Rady uważało, że choć na bieżącym posiedzeniu stopy procentowe powinny pozostać niezmienione, to w kolejnych miesiącach nie można wykluczyć potrzeby ich niewielkiego obniżenia, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych dziś przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Niektórzy członkowie Rady byli zdania, że choć na bieżącym posiedzeniu stopy procentowe powinny pozostać niezmienione, to w kolejnych miesiącach nie można wykluczyć potrzeby ich niewielkiego obniżenia. Uzasadniając ten pogląd, członkowie ci wskazywali na ryzyko wydłużenia się okresu deflacji i oddalenia perspektywy powrotu inflacji do celu, a także osłabienia dynamiki wzrostu gospodarczego" - czytamy w "minutes".

Uzasadniając decyzję dotyczącą pozostawienia stóp procentowych bez zmian w listopadzie, członkowie Rady oceniali, że w najbliższych kwartałach dynamika cen będzie powoli rosnąć, czemu sprzyjać będzie stabilny wzrost gospodarczy i stopniowe domykanie się luki popytowej. Członkowie Rady podkreślali przy tym, że źródłem przedłużającej się deflacji w Polsce są przede wszystkim czynniki pozostające poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w tym niskie ceny surowców i niska dynamika cen w otoczeniu polskiej gospodarki. Niektórzy członkowie Rady wyrażali także pogląd, że choć wzrost PKB może pozostać niższy od potencjalnego, to źródłem ujemnej luki popytowej pozostaną czynniki zewnętrzne, na które krajowa polityka pieniężna nie ma wpływu.

bEgYdMMn

"Część członków Rady argumentowała, że dodatkowym czynnikiem przemawiającym za stabilizacją stóp procentowych jest utrzymująca się niepewność co do perspektyw gospodarczych za granicą i polityki pieniężnej głównych banków centralnych, która może oddziaływać w kierunku wzrostu zmienności na rynkach finansowych, w tym wzrostu zmienności kursów walut gospodarek wschodzących. Część członków Rady podkreślała także niepewność dotyczącą kształtu przyszłej polityki gospodarczej, który powinien być uwzględniony w decyzjach dotyczących polityki pieniężnej, tak aby zapewnić optymalny układ polityk makroekonomicznych (tzw. policy-mix)" - czytamy także.

Omawiając perspektywy inflacji w kontekście projekcji, członkowie Rady oceniali, że w kolejnych kwartałach dynamika cen będzie powoli rosnąć. Jej wzrostowi będzie sprzyjać stabilny wzrost popytu postępujący w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy.

"Jednocześnie niektórzy członkowie Rady wskazywali, że okres deflacji wydłużył się, a oczekiwany w projekcji powrót inflacji do celu oddala się. Niektórzy członkowie Rady wyrażali pogląd, że ze względu na oczekiwane przez nich utrzymywanie się niskich cen surowców na rynkach światowych, a także ograniczoną dynamikę popytu w otoczeniu polskiej gospodarki, a przez to także w Polsce, istnieje ryzyko dłuższego utrzymania się dynamiki cen na bardzo niskim poziomie" - czytamy również.

Odnosząc się do projekcji członkowie Rady wskazywali także na ryzyka wokół jej bazowego scenariusza. Podkreślano utrzymującą się niepewność co do perspektyw globalnej koniunktury, cen surowców oraz dynamiki cen w otoczeniu polskiej gospodarki.

bEgYdMMt

"Podkreślano również, że w związku z powołaniem nowego rządu, utrzymuje się niepewność co do przyszłej polityki gospodarczej, w tym zwłaszcza kształtu polityki fiskalnej w przyszłym roku" - podano także.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,5%, stopa lombardowa 2,5%, stopa depozytowa 0,5%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

Według analityków bankowych, poziom stóp procentowych nie zmieni się w ciągu najbliższych miesięcy, a większość z nich sądzi, że pierwszych decyzji w tym zakresie powinniśmy spodziewać się dopiero w 2016 r., kiedy rozpocznie się kadencja nowej Rady.

bEgYdMMO
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)