Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Moody's: Inwestycje samorządów w CEE będą zależne od absorpcji funduszy UE

Moody's: Inwestycje samorządów w CEE będą zależne od absorpcji funduszy UE

Pozyskanie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej będzie kluczowe dla starań samorządów w Europie Środkowej i Wschodniej w kierunku wzmocnienia inwestycji infrastrukturalnych i wzrostu gospodarczego w latach 2017-2020, uważa Moody's Investors Service.

Łączna kwota funduszy strukturalnych i spójności do pozyskania przez państwa regionu w latach 2014-2020 to 182,7 mld euro.

"Mimo, że samorządy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej będą musiały współdzielić koszty wydatków infrastrukturalnych z UE, to tego rodzaju współfinansowanie prawdopodobnie nie spowoduje zbytniej presji na ich budżety w dającej się przewidzieć przyszłości i może mieć jedynie niewielki wpływ kredytowy, ze względu na ich ograniczoną zależność od długu" - powiedział analityk Moody's Gjorgji Josifov, cytowany w komunikacie.

Agencja podkreśla, że w regionie Europy Środkowej i Wschodniej występują duże braki infrastrukturalne, jednak samorządy w pierwszej kolejności skupiają się na pozyskaniu finansowania, a planowanie inwestycyjne zostawiają na dalsze etapy.

Moody's szacuje, że około 45-55% inwestycji samorządów w Europie Środkowej i Wschodniej będzie finansowane z transferów kapitałowych pochodzących z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. W związku z tym łączne wydatki zależne będą od stopnia wykorzystania tej puli.

Inne spodziewane źródła finansowania inwestycji samorządów to środki własne z niewielkim udziałem długu.

W latach 2007-2015 samorządy w regionie przeznaczały średnio 1,2-2,5% PKB na wydatki infrastrukturalne. We wszystkich krajach, oprócz Słowacji, udział inwestycji samorządów w PKB znacznie przekraczał średnią dla UE, wskazano także.

ISB
Czytaj także
Polecane galerie