Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
MZ: Nakłady na finansowanie programu 'Leki 75+' sięgną 564 mln zł w br.

MZ: Nakłady na finansowanie programu 'Leki 75+' sięgną 564 mln zł w br.

Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - W pierwszym pełnym roku obowiązywania programu "Leki 75+" tj. w 2017 roku na finansowanie zostanie przeznaczone 564 mln zł. Kwota ta w kolejnych latach będzie wzrastać - do 1 203,2 mln zł w 2025 roku, poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala. 

W 2018 roku planowana kwota wydatków na program "Leki 75+" sięgnie 643,3 mln zł, w kolejnym wzrośnie do 733,4 mln zł, a w 2020 r. sięgnie 836 mln zł. Planowane wydatki w 2021 roku to 953,1 mln zł, w kolejnym 1 010,3 mln zł, w 2023  to 1 070,9 mln zł, w 2024 - 1 135,1  mln zł oraz 1 203,2 mln zł w 2025 r., podała wiceminister w odpowiedzi na interpelację poselską. 

Od 1 stycznia 2017 r. wykaz  leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych został poszerzony m.in. o wszystkie preparaty insulin ludzkich i analogów szybkodziałających oraz niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

"Należy podkreślić, że przewiduje się systematyczną modyfikację kształtu wykazu leków refundowanych, w tym wykazu bezpłatnych leków dla seniorów. Przepis art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 345 z późn. zm.) stanowi, że raz na 2 miesiące w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia są ogłaszane obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazów refundowanych: 1) leków, 2) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 3) wyrobów medycznych - w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją" - wskazała Głowala. 

Środki na finansowanie projektu pochodzą z budżetu państwa. Dotacja jest przekazywana przez ministra zdrowia prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister zdrowia pokrywa koszty poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w części gwarantującej bezpłatny dostęp dla pacjenta.

 

ISB
Czytaj także
Polecane galerie