Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
forex
24.11.2016 10:50

NBP: Dynamika popytu konsumpcyjnego może przyspieszyć w II poł. 2016 r.

Podziel się
Dodaj komentarz

Większość sygnałów pochodzących z danych o wyższej częstotliwości wskazuje na możliwość podtrzymania lub przyspieszenia dynamiki popytu konsumpcyjnego w II poł. 2016 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP) w raporcie "Sytuacja sektora gospodarstw domowych w II kw. 2016 r". Podkreślił też, sprzedaż detaliczna utrzymuje stabilne tempo wzrostu.

"Kontynuowana jest systematyczna poprawa sytuacji na rynku pracy: spadek bezrobocia, dalszy wzrost zatrudnienia i stopniowo przyspieszająca dynamika realnych wynagrodzeń. Uzupełnienie należnych świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ niewypłaconych w II kw. 2016 r. oraz kontynuacja wypłat bieżących powinna przełożyć się na zwiększenie popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych" - wskazano w raporcie.

"Od 2015 r. dynamika wzrostu spożycia prywatnego pozostaje stabilna. Spożycie prywatne w II kw. 2016 r. wzrosło realnie o 3,3% r/r w porównaniu do 3,1% przed kwartałem. Po wy eliminowaniu wahań sezonowych dynamika tej kategorii wyniosła 3,1% r/r oraz 0,7% kw/kw. Tempo wzrostu spożycia w dalszym ciągu oscyluje wokół średniookresowej średniej (ok. 3% r/r). Ze względu na ujemną dynamikę cen spożycie w cenach bieżących wciąż rośnie wolniej niż w ujęciu realnym" - czytamy dalej.

Umiarkowany wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej w III kw. 2016 r. może świadczyć o tym, że dodatkowe dochody ze świadczeń rodzinnych gospodarstwa domowe przeznaczają w dużej mierze na konsumpcję usług lub oszczędności, zwraca uwagę NBP.

W II kw. 2016 r. realne dochody sektora gospodarstw domowych zwiększyły się o 6,1% r/r oraz z czego za ok. 2,5 pkt proc. wzrostu odpowiadają wypłaty ze świadczeń Rodzina 500+. Ponadto, korzystna dynamika dochodów była wspierana przez wyraźny wzrost dochodów z pracy najemnej oraz nadwyżki operacyjnej brutto. Wartość dochodów obniżały natomiast szybko rosnące składki na ubezpieczenia społeczne, związane m. in. z oskładkowaniem umów cywilno-prawnych, podał też bank centralny.

Stopa oszczędzania w II kw. 2016 r. wyniosła 4% (wyrównana sezonowo). Rosnącym oszczędnościom dobrowolnym gospodarstw domowych towarzyszy znacznie wolniejsze tempo wzrostu oszczędności emerytalnych w systemie kapitałowym, ocenia NBP.

"W II kw. 2016 r. pozycja finansowa gospodarstw domowych była lepsza niż w poprzednim kwartale. Relacja aktywów finansowych gospodarstw domowych do ich skumulowanych rocznych dochodów do dyspozycji brutto wyniosła 167,5% (wyrównana sezonowo), czyli o 2,2 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Wskaźnik zobowiązań finansowych gospodarstw domowych w stosunku do ich dochodów do dyspozycji powiększył się w skali roku o 0,4 pkt proc., kształtując się na poziomie 63,1% (wyrównana sezonowo). Ostatecznie aktywa finansowe netto w końcu II kw. br. stanowiły 103,8% dochodów do dyspozycji" - podsumowano w raporcie.

Tagi: forex, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz