Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

NBP: Firmy liczą się z pogorszeniem koniunktury w najbliższych miesiącach

0
Podziel się:
NBP: Firmy liczą się z pogorszeniem koniunktury w najbliższych miesiącach

Przedsiębiorstwa spodziewają się pogorszenia koniunktury w najbliższych miesiącach. Jednakże firmy w dłuższej perspektywie (2-3 lat) planują więcej działań o charakterze rozwojowym, co może oznaczać, iż spowolnienie będzie miało charakter przejściowy, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP) przeprowadzanej w czerwcu br. wśród 1 868 firm.

"Oceny bieżącej sytuacji sektora przedsiębiorstw, pozostawały w II kw. nadal dobre, mimo niewielkiego spadku optymizmu wśród respondentów. Natomiast większość prognoz, zwłaszcza krótkookresowych wyraźnie obniżyła się, co oznacza, że firmy liczą się z pogorszeniem koniunktury w najbliższych miesiącach" - czytamy w raporcie.

W II kw. br. przedsiębiorstwa z większym optymizmem oceniły bieżące możliwości sprzedaży produktów i usług. Wskazują na to niższa bariera popytowa oraz wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych. W świetle tych danych sytuacja przewidywania dłuższe (o 2-3-letnim horyzoncie) wskazują, że przedsiębiorstwa liczą na poprawę warunków sprzedażowych.

"Za bardziej dotkliwe niż kwartał wcześniej respondenci badania uznali dwa ważne obszary. Po pierwsze, obawy co do kształtowania się poziomu kursu złotego, w tym też trudności wynikające z jego wahań, przez co zachowanie się kursu walutowego stało się najważniejszą barierą rozwoju firm (takie trudności najsilniej dotykają obecnie importerów). Po drugie, nieco więcej przedsiębiorstw niż kwartał temu (choć nadal niewielki odsetek) poinformowało, że problemem dla nich są rosnące ceny surowców czy półproduktów,względnie niepewność co do możliwości zrealizowania się takiego wzrostu w najbliższej przyszłości" - czytamy dalej w raporcie.

Bank centralny podkreślił, że zmniejszyła się grupa przedsiębiorstw, które za barierę rozwoju uznają deflację, względnie naciski na obniżenie cen.

O pogorszeniu własnej kondycji poinformował głównie sektor usługowy, ale poza handlem detalicznym. Wyraźną poprawę kondycji zanotowano m.in. w budownictwie (tj firmy wykonujące roboty specjalistyczne, remontowe i wykończeniowe), natomiast firmy zajmujące się budową dróg i obiektów inżynieryjnych zanotowały pogorszenie własnej kondycji, podano także w materiale.

Sytuacja eksporterów obecnie charakteryzuje się wzrostem niepewności z uwagi na skutki Brexitu, wskazał też NBP.

Jeśli chodzi o prognozy zatrudnienia, raport wskazuje na tendencje wzrostowe w większościach sektorów gospodarki.

"Utrzymanie się prognoz zatrudnienia na wysokim poziomie jest kolejnym przejawem dobrej kondycji sektora przedsiębiorstw, świadczy też o nadal optymistycznych perspektywach sprzedaży. Plany dalszego zwiększenia liczby etatów ma obecnie 15% firm, i tylko w latach 2007-2008 odsetek ten kształtował się na wyższym poziomie. Wzrost zatrudnienia przewiduje większość sektorów gospodarki" - czytamy w raporcie.

Prognozowany wzrost zatrudnienia przekłada się na wzrost płac. "Odsetek firm przewidujących wzrost wynagrodzeń w III kw. jest wciąż dość wysoki na tle ostatnich siedmiu lat, choć podobnie jak w przypadku zatrudnienia, wyraźnie niższy niż w latach 2007-2008" - czytamy w raporcie.

Pewne obawy rodzi spadek inwestycji. "Plany inwestycyjne firm pozostają na obniżonym, względem lat 2014-2015, poziomie, a wskaźniki stabilizują się po wcześniejszych spadkach. Wyraźne spadki aktywności inwestycyjnej dotyczą firm sektora publicznego, z kolei wskaźniki dla firm prywatnych pozostają na wysokim historycznie poziomie. Ponadto, firmy zamierzają rozwijać się w nieco dłuższej perspektywie, w nieco większej skali niż zakładały plany sformułowane w 2015 r." - podał NBP.

Dobrą kondycję firm potwierdzają rosnące oceny płynności i zdolności do spłaty zobowiązań. "Przedsiębiorstwa w dalszym ciągu dobrze oceniają swoją zdolność do spłaty zobowiązań kredytowych i handlowych, zaś zatory płatnicze od wielu kwartałów nie stanowią poważniejszego problemu" - czytamy w raporcie.

"Wprowadzenie podatku bankowego, choć na razie nie wywołało większych trudności w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych, nie było jednak obojętne dla ich funkcjonowania. Część firm odnotowała wzrost kosztów obsługi bankowej, co jednak bardziej niepokojące, zwiększył się nieco udział odrzuconych wniosków kredytowych (dostęp do kredytu można jednak uznać nadal za dobry, a sam spadek dostępności mógł być związany również z innymi czynnikami)" - czytamy także.

Bariery w postaci podatku bankowego lub handlowego, zdaniem banku centralnego, budzą obawy, ale nie powinny zmienić warunków funkcjonowania firm.

"Po niemal 4 latach spadków cen produkcji sprzedanej przemysłu, plany przedsiębiorstw sugerują możliwość odwrócenia się tych tendencji. W II kw. po raz pierwszy od 2 lat odsetek firm podnoszących ceny przewyższył nieznacznie udział przedsiębiorstw dokonujących obniżek, a kwartalna prognoza zmian cen własnych na III kw. lekko wzrosła (wzrost wskaźnika zanotowano drugi kwartał z rzędu)" - czytamy dalej.

"Potencjalny wzrost kosztów z tytułu nowych danin zostanie w części przerzucony na klienta w postaci podwyższonych cen. Tam, gdzie silna konkurencja nie pozwala na podwyżki, koszty poniosą dostawcy i kooperanci, albo obciążą one zyski firm (te w ostatnim okresie kształtowały się na dobrym poziomie). Mimo zwiększonej niepewności przedsiębiorstwa powinny sobie zatem poradzić w nowym otoczeniu prawnym - nie widać na razie realnych zagrożeń dla ich funkcjonowania" - podsumował bank centralny.

W czerwcu 2016 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 1 868 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego.

forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)