Notowania

finanse
11.06.2018 15:11

NBP: Niepokoi pozostawanie wielu banków spółdzielczych poza strukturami IPS 

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania Systemów Ochrony Instytucjonalnej (IPS) w bankowości spółdzielczej są pozytywne, dlatego pozostawanie szeregu banków spółdzielczych poza strukturami IPS jest zjawiskiem niepokojącym, w szczególności ze względu na wygasanie pod koniec 2018 r. dotychczasowych umów zrzeszenia, podał Narodowy Bank Polski w dokumencie "Raport o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2018 r." 

Podziel się
Dodaj komentarz

"Kluczowa rola banków zrzeszających w IPS i ich silne powiązania depozytowe z bankami spółdzielczymi wskazują na wagę zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania tych banków, między innymi przez wysoką jakość zarządzania ryzykiem i adekwatne wyposażenie w kapitał. W tym kontekście banki pozostające poza IPS stoją przed koniecznością podjęcia niezwłocznie działań, które zapewnią do końca roku zgodność ich funkcjonowania z wymogami ustawowymi" - czytamy w raporcie.

NBP podał, że dotychczasowe doświadczenia związane w funkcjonowaniem IPS są pozytywne, zarówno w zakresie kontroli i zarządzania ryzykiem w uczestniczących bankach jak i w zakresie zapewniania im mechanizmów stabilnościowych. Pozostawanie grupy banków spółdzielczych poza IPS jest zatem zjawiskiem niesprzyjającym sektorowi jako całości, szczególnie w świetle wygasających pod koniec 2018 r. dotychczasowych umów zrzeszenia.

Sektor banków spółdzielczych jako całość funkcjonuje stabilnie, aczkolwiek istnieją słabsze podmioty, które powinny zintensyfikować działania naprawcze, ocenia NBP.

"Banki spółdzielcze, w większości przypadków, spełniają nadzorcze wymogi kapitałowe i płynnościowe. Tym niemniej niska efektywność związana z modelem biznesowym tego sektora i niskim poziomem jego integracji stanowią wyzwanie dla zyskowności banków spółdzielczych, szczególnie w środowisku niskich stóp procentowych, oraz dla ich zdolności do rozwoju w średnim terminie" - czytamy dalej.

Niepokojącym zjawiskiem jest słaba jakość i relatywnie wysoka koncentracja portfela kredytowego przy niskim poziomie pokrycia kredytów zagrożonych odpisami. Za niekorzystne należy też uznać niższe niż średnie w systemie wskaźniki zyskowności i kapitałowe banków zrzeszających, podano także.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz