Notowania

finanse
23.10.2017 14:03

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 0,5% m/m na koniec września

Podziel się
Dodaj komentarz

Podaż pieniądza (M3) wyniosła 1 275,94 mld zł na koniec września 2017 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Oznacza to wzrost o 0,5% m/m.

Aktywa zagraniczne netto na koniec września wzrosły w ujęciu miesięcznym o 2,8% i wyniosły 227,15 mld zł. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 52,71 mld euro (wzrost o 1,6% m/m).

Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o 1,1% w ujęciu miesięcznym i wyniosła 180,9 mld zł.

"W dniu 23 października br. NBP opublikował po raz pierwszy agregaty monetarne wyliczone na podstawie danych pochodzących z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. Dane dla szeregów czasowych poszczególnych kategorii do maja 2017 r. włącznie pochodzą z dotychczasowego systemu" - czytamy w komunikacie banku centralnego.

Analiza porównawcza agregatów wyliczonych w oparciu o dane przekazywane w obu systemach za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień br. wskazuje na nieznaczne różnice pomiędzy wartościami głównych agregatów monetarnych. Różnice te spowodowane są następującymi czynnikami:

  • zmianami metodycznymi wprowadzonymi przez NBP, przede wszystkim z uwagi na zalecenia EBC oraz
  • wyeliminowaniem przez banki błędów polegających na nieprawidłowym ujęciu w sprawozdawczości niektórych operacji (np. niewłaściwy przekrój terminowy przyjętego depozytu), podano także.

"Wprowadzeniu nowego systemu nie towarzyszyły zmiany definicyjne podaży pieniądza. Jednak dane uzyskane w nowym systemie w minimalnym stopniu różnią się od danych z dotychczasowego systemu. Wartościowo najwyższe różnice wartościowe w omawianych miesiącach wystąpiły w komponencie 'depozyty i inne zobowiązania wobec sektorów krajowych', ale stanowiły zaledwie do 0,05% wartości danej z dotychczasowego systemu. Główną przyczyną tej różnicy była korekta błędnej klasyfikacji terminowej środków zgromadzonych na Indywidualnych Kontach Emerytalnych dokonana przez banki. W dotychczasowych sprawozdaniach środki te były nieprawidłowo klasyfikowane jako 'depozyty i inne zobowiązania do 2 lat włącznie', podczas gdy w nowym systemie środki te są poprawnie ujmowane w 'depozytach i innych zobowiązaniach powyżej 2 lat' (niezaliczanych do podaży pieniądza)" - czytamy dalej.

Tagi: finanse, bankowość, forex, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz