Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
neu
29.09.2016 16:00

Akcjonariusze Neuki zgodzili się przeznaczyć do 40,5 mln zł na buy-back

Akcjonariusze Neuki podjęli uchwałę o przeznaczeniu do 40,5 mln zł z kapitału zapasowego z kapitału własnego celem zakupu akcji własnych spółki, po cenie maksymalnej 450 zł, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Buy-back może być prowadzony do końca 2017 r.

Podziel się
Dodaj komentarz
(sjlocke/iStockphoto)

"Upoważnia się zarząd spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, w tym m.in. do nabywania w terminie do 31 grudnia 2017 roku, nie więcej niż 90 000 sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, za kwotę łączną nie wyższą niż 40 500 000 zł" - czytamy w uchwale.

Na sfinansowanie nabycia akcji własnych walne zgromadzenie wydzieliło z kapitału zapasowego kwotę 40,5 mln zł i postanowiło o jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, podano także.

"Cena minimalna, za którą spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1 zł za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji). Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 450 zł za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 kodeksu spółek handlowych, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20 proc. kapitału zakładowego spółki" - czytamy dalej.

Akcjonariusze podjęli także decyzję o umorzeniu 34 794 akcji, które zakupiła wcześniej w ramach programu skupu akcji.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 r. wyniósł 29 proc.

Tagi: neu, neuca, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz