Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Piotrowski z ME: Realizacja celu 15% energii z OZE w 2020 r. jest niezagrożona

0
Podziel się

Realizacja celu 15% energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. nie jest zagrożona, a spadek udziału w 2016 r. wynikał przede wszystkim z problemu regulacyjnego, poinformował wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

Piotrowski z ME: Realizacja celu 15% energii z OZE w 2020 r. jest niezagrożona
bEhpHGrp

"Pragnę podkreślić, iż spadek OZE w roku 2016 z poziomu 11,93% w 2015 r. do 11,30% w 2016 roku związany był m.in. z odejściem dużej energetyki systemowej (tj. ponad 17 tys. MW mocy zainstalowanej elektrycznej) od wykorzystywania technologii współspalania, co związane było z uchwaleniem ustawy o odnawialnych źródłach energii w 2015 r., oraz ustawowym ograniczeniem wsparcia OZE dla technologii tzw. współspalania, a także ze zidentyfikowanym zwiększonym eksportem biopaliw z Polski, który zgodnie z metodą prowadzenia badań statystycznych (GUS) nie został zaliczony do realizacji celu w zakresie udziału energii z OZE w transporcie, wpływając tym samym na statystyczne zmniejszenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce w roku 2016" - napisał Piotrowski w odpowiedzi na interpelację poselską.

Ministerstwo Energii przygotowuje zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, które będą się wpisywały w potrzebę kontynuowania prac zmierzających do dalszych ułatwień administracyjnych i systemowych dla wszystkich wytwórców energii z OZE, w tym dalsze zmiany systemowe, zakładające m.in. uatrakcyjnianie mechanizmów wsparcia, a także mające na celu wprowadzenie niezbędnych zmian systemowych wynikających z konieczności dostosowania obowiązujących przepisów do zmieniających się uwarunkowań i wpisujących się w realizację "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wskazał wiceminister.

"Ponadto, mając na uwadze powyższe, uprzejmie wyjaśniam, iż realizacja celów w zakresie udziału energetyki odnawialnej w miksie energetycznym do roku 2020 r., tj. osiągnięcia co najmniej 15% udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto, nie jest, zdaniem Ministerstwa Energii, zagrożona" - czytamy także w odpowiedzi.

bEhpHGrS
energetyka
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)